CMK 2016 Ücret Tarifesi -3

CMK 2016 Ücret Tarifesi

Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen vekillere yapılacak olan ödemelere yönelik 2016 ücret tarifesi, 31 Aralık 2015 Perşembe günü, 29579 (3. mükerrer) sayılı resmi gazete yayını ile belirlenmiş oldu. Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen CMK 2016 Ücret Tarifesi aşağıdaki şekilde yer almış oldu.

CMK 2016 Ücret Tarifesi

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2016 YILI TARİFESİ

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya vekillerin yapacakları hukuki yardımlar için uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.
Tarife
MADDE 4 – (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde;
a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 214 TL,
b) Sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler için 331 TL,
c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 364 TL,
ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 656 TL,
d) Çocuk mahkemeleri;
1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 364 TL,
2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 656 TL,
e) Askeri mahkemelerde takip edilen davalar için 364 TL,
f) İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz Hâkimliklerinde takip edilen davalar için 364 TL,
g) Kanun yolları mahkemeleri;
1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 656 TL,
2) Yargıtay da görülen duruşmalı davalar için 736 TL,
ödenir.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tarife 1/1/ 2016 tarihinde yürürlüğe girer.

CMK 2016 Ücret Tarifesi -2

Yukarıda yer alan resmi gazete yayınını daha yalın bir dil ile açıklayacak olursak;

CMK 2016 Ücret Tarifesi
KonuTutar
Soruşturma evresinde takip edilen işler214,00 TL
Sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler331,00 TL
Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar364,00 TL
Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar656,00 TL
Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar364,00 TL
Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar656,00 TL
Askeri mahkemelerde takip edilen davalar364,00 TL
cra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz Hâkimliklerinde takip edilen davalar364,00 TL
Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar656,00 TL
Yargıtay da görülen duruşmalı davalar736,00 TL

Yukarıda yer alan tüm bilgiler Adalet Bakanlığı tarafından resmi gazetede yayınlanan veriler üzerinden alıntı yapılarak düzenlenmiştir.

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir