Tanık Ücret Tarifesi 2015

Gider avansı hesaplama konusunda ihtiyaç duyulacak olan veriler biri olan Tanık Ücret Tarifesi 2015 rakamları, 28 eylül 2014 tarihli ve 29133 numaralı Resmi Gazete ‘de, Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır. Gider avansı hesaplama konusunda kullanılan yedi farklı maddeden biri olan Tanık Ücret Tarifesi 2015 verileri aşağıda yer alan açıklama şeklinde Resmi Gazete ‘de yayınlandı.

İşte Tanık Ücret Tarifesi 2015

Tanık Ücret Tarifesi 2015

Tanık Ücret Tarifesi 2015

TEBLİĞ

Adalet Bakanlığından:

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince tanığa ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 265 inci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Ücret

MADDE 3 – (1) Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak 20,00 ilâ 40,00 TL arasında ücret ödenir.

Giderler

MADDE 4 – (1) Tanık, hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki konaklama ve beslenme giderleri de karşılanır.

Muafiyet

MADDE 5 – (1) Tanığa bu Tarifeye göre ödenmesi gereken ücret ve giderler hiçbir vergi, resim ve harca tabi değildir.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tarife 1/10/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yukarıda yer alan açıklamalar 28.09.2014 tarihli ve 29133 numaralı Resmi Gazete ‘den alıntı olarak paylaşılmıştır.
Adalet BakanlığıTanık Ücret Tarifesi 2015

Adalet BakanlığıTanık Ücret Tarifesi 2015

Tanık Ücret Tarifesi 2015 doğrultusunda yayınlanan veriler ışığında kısa bir özetleme yapmak gerekirse;

  • Tanık Ücret Tarifesi  çerçevesinde, tanığa 20,00 TL ile 40,00 TL arasında bir ücret ödenir.
  • Bu ücretin yanı sıra, tanık eğer seyahat yapmak durumunda kalıyor ise, tüm seyahat ve konaklama masrafları da ayrıca ödenmektedir.
  • Tanık Ücret Tarifesi içinde kesin ve net veriler olmadığı için, tanık için harcanabilinecek masraflar göz önünde bulundurularak gider avansı hesaplaması yapılmalıdır. Örneğin, bir tanığın masrafı 20,00 TL tutabilir, ancak seyahat eden bir tanığın masrafı size 100,00 Tl ve hatta daha da üzerine mal olabilir.

2015 yılı içerisinde gider avansı hesaplarınızda kullanacağınız Tanık Ücret Tarifesi 2015 yukarıda şekilde yer aldı. Gider avansı hesaplamalarınızı ne şekilde yapacağınıza dair detaylı bilgiyi Gider Avansı başlıklı yazımız altında detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Gider Avansı yazımıza ulaşmak için aşağıda yer alan yönlendirme tuşuna tıklamanız yeterli olacaktır.

Önemli Açıklama : Yukarıda Tanık Ücret Tarifesi 2015 ile ilgili aktarılmış olan bilgiler Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliği tarafından yayınlanmış olan yayınlar üzerinden derlenmiştir. Tanık Ücret Tarifesi 2015 verileri ile ilgili ortaya çıkabilecek olan problem ve sorunlardan MicroDestek sorumlu tutulamaz.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir