Gider Avansı

Gider avansı nedir ifadesinin tanımı ile yazımıza başlayalım. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince, dava açılırken mahkeme veznesine yatırılacak olan avans olarak ifade edilir. Yani kısacası, bir dava açarken yatırılması gereken avans olarak tanımlanır.

Gider avansı kavramını bilmeyen hukukçu yoktur diyebiliriz. Ancak hesaplama işlemleri biraz karmaşık olduğu için hesaplama noktasında problem yaşayan hukukçuların olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada gider avansı hesaplanırken hangi alanlara dikkat edilmesi gerektiği ve yatırılacak olan gider avansının ne kadar olması gerektiği konusunda bilgilendirme yapmakta fayda vardır. Öncelikli olarak gider avansı oranlarının ve rakamlarının yıllara göre değişim gösterdiğini hatırlatmak isteriz. Gider avansı hesaplaması konusunda kullanılacak veriler son olarak 28.09.2014 tarihli ve 29133 sayılı resmi gazete yayınlandı. Resmi gazete de yayınlanan ve 2015 yılı içerisinde kullanılacak olan gider avansı hesaplama verileri aşağıda ki şekilde yer aldı.

Gider Avansı - Adalet Bakanlığı

Gider Avansı – Adalet Bakanlığı

TEBLİĞ

Adalet Bakanlığından:

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GİDER AVANSI TARİFESİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince dava açılırken mahkeme veznesine yatırılacak olan gider avansının miktarı ile avansın ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 120 nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Gider avansı

MADDE 3 – (1) Davacı, bu Tarifede gösterilen gider avansını dava açarken mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Gider avansı her türlü tebligat ve posta ücretleri, keşif giderleri, bilirkişi ve tanık ücretleri ile dosyanın Yargıtay’a gidiş dönüş ücretleri gibi giderleri kapsar.

Gider avansı miktarı

MADDE 4 – (1) Davacı;

a) Taraf sayısının beş katı tutarında tebligat gideri,

b) Dava dilekçesinde tanık deliline dayanılmış ve tanık sayısı belirlenmiş ise tanık sayısınca tanık asgari ücreti ve tebligat gideri; tanık sayısı belirtilmemiş ise en az üç tanık asgari ücreti ve tebligat gideri,

c) Dava dilekçesinde keşif deliline dayanılmış ise keşif harcı avansı ile birlikte 85 TL ulaşım gideri,

ç) Dava dilekçesinde bilirkişi deliline dayanılmış ise Bilirkişi Ücret Tarifesinde davanın açıldığı mahkeme için öngörülen bilirkişi ücreti,

d) Diğer iş ve işlemler için 55 TL,

toplamını avans olarak öder.

Gider avansının iadesi

MADDE 5 – (1) Gider avansının kullanılmayan kısmı hükmün kesinleşmesinden sonra davacıya iade edilir. Davacı tarafından hesap numarası bildirilmiş ise iade elektronik ortamda hesaba aktarmak suretiyle yapılır. Hesap numarası bildirilmemiş ise masrafı avanstan karşılanmak suretiyle PTT merkez ve iş yerleri vasıtasıyla adreste ödemeli olarak gönderilir.

(2) Geçici hukuki koruma talebi için alınan gider avansının kullanılmayan kısmı verilen karardan sonra talep üzerine iade edilir.

Zaman bakımından uygulama

MADDE 6 – (1) 1/10/2011 tarihinden önce açılmış olan davalarda, tamamlanmış işlemleri etkilememek kaydıyla, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 120 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre gider avansı ikmal ettirilir.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tarife 1/10/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yukarıda yer alan açıklamalar 28.09.2014 tarihli ve 29133 numaralı Resmi Gazete ‘den alıntı olarak paylaşılmıştır.

 

Gider Avansı Hesaplama – 2015

Gider Avansı Hesaplama

Gider Avansı Hesaplama

Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan tebliğde yer aldığı gibi bir çok farklı kritere göre gider avansı hesaplanmaktadır. Gider avansı hesaplama işlemi yapılırken dikkat edilmesi ve hesaplamaya dair kullanılması gereken veriler aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

 • Mahkeme Türü ( Sulh hukuk mahkemeleri, İcra hukuk mahkemeleri, Asliye hukuk mahkemeleri, Aile mahkemeleri, İş mahkemeleri, Kadastro mahkemeleri, Tüketici mahkemeleri, Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemeleri, Asliye ticaret ve denizcilik ihtisas mahkemelerine göre değişiklik gösterir),
 • Dava Değeri,
 • Tanık Sayısı,
 • Taraf Sayısı,
 • Bilirkişi Sayısı,
 • Avukat Sayısı,
 • ve Keşif Gideri alanlarına göre hesaplama yapılmaktadır.

Gider avansı hesaplama konusunu bir örnek ile daha detaylı şekilde açıklayalım.

Sulh hukuk mahkemesinde bir dava açmanız gerekmektedir. Bu davaya ilişkin veriler aşağıdaki şekildedir;

Dava Değeri : 10.000,00 TL

Tanık Sayısı : 1

Taraf Sayısı : 3

Bilirkişi Sayısı : 1

Avukat Sayısı : 2

Bu verilerin dışında dava dilekçemizin de keşif gününe dayandığını varsayalım.

Yukarıda yer alan hususlar sonucunda gider avansı hesap tablosu aşağıdaki şekilde oluşur;

GİDER AVANSI HESAP TABLOSU
Mahkeme Türü     : Sulh Hukuk Mahkemesi
Dava Değeri      : 10.000,00 TL
Başvuru Harcı     :   12,80 TL
Dosya Gideri     :   0,60 TL
Peşin Harç      :  170,78 TL
Tebligat Gideri    :  135,00 TL
Vekalet Suret Harcı  :   8,20 TL
Bilirkişi Ücreti   :  165,00 TL
Keşif Gideri     :  280,40 TL
Tanık Gideri     :   29,00 TL
Diğer İş Ve İşlemler :   55,00 TL
Gider Avansı Toplamı :  856,78 TL

Yukarıdaki gider avansı hesaplama örneğinde görüleceği üzere, hesaplama işleminde bir çok bir çok adıma dikkat edilmesi gerekiyor. Gider avansı hesap tablosu içerisinde yer alan değerlerin hesaplanmasıyla da ilgili Adalet Bakanlığı her yıl yeni veriler yayınlamaktadır. Bu veriler ışığında hesaplamalarınıza dikkat etmeniz gerekir. Eğer yukarıda ki hesaplamaları bir sistem ile değilde, manual yani elle yapıyorsanız düzenli olarak Adalet Bakanlığı ‘nın Resmi Gazete içerisinde yayınlamış olduğu verileri takip etmeniz gerekmektedir.

Gider Avansı İadesi Hesaplama Aracı

 

Gider Avansı İadesi

Gider Avansı İadesi

Gider Avansı İadesi

Gider avansı hesaplamaları sonrasında ortaya çıkan tutarın yetkili alanlara yatırılır. Yatırmış olduğunuz gider avansı, davanın anlaşma ile sonuçlanması ve benzeri farklı durumlarda kullanılmayabilir. Bu noktada yatırmış olduğunuz gider avansı size iade edilir. Gider avansının iadesi davacıya, hükmün kesinleşmesinden sonra yapılır. Dava açılmasını konusunda başvuru yapmış olan vekilin, hesap numarası bildirilmiş ise elektronik ortamda hesaba aktarım suretiyle yapılır. Eğer vekil banka hesap bilgilerini bildirmemiş ise PTT merkez veya iş yerleri aracılığı ile avans iadesi gerçekleştirilir. PTT aracılığı ile yapılacak olan avans iadesi için masraflar, daha önce yatırılmış olan gider avansı içinden düşülür.

Önemli Açıklama : Yukarıda gider avansı ile ilgili aktarılmış olan bilgiler Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliği tarafından yayınlanmış olan yayınlar üzerinden derlenmiştir. Ortaya çıkabilecek olan problem ve sorunlardan MicroDestek sorumlu tutulamaz.

2 cevaplar
 1. hesaplama bilgileri
  hesaplama bilgileri says:

  merhaba kolay gelsin ! bu gider avansını hesaplayabilmek için bir çok veri var ya onları nereden bulabilir. Resmi gazetelere ulaşmak her zaman kolay olmuyor. Sizin yayınlamış olduğunuz içerikler var ise paylaşabilir misiniz ?

  Yanıtla

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir