Serbest Meslek Makbuzu

Serbest Meslek Makbuzu

Avukatlar ticari sicilde serbest meslek erbabı olarak geçtikleri için , fatura yerine vermiş oldukları hizmet karşılığında serbest meslek makbuzu oluşturmaktadırlar. Serbest meslek makbuzu , fatura veya fişin farklı bir versiyonu olarak da kısaca tanımlanabilir.

Serbest meslek makbuzunun , kağıt üzerinde ki içeriğinden , hesaplamalarına kadar detaylı olarak sizleri bilgilendireceğiz.

Kağıt üzerinde , yani basım aşamasında ki tasarımı sizler ( avukatlar ) belirleyebilmektesiniz. Ancak sayfa tasarımı dışında içerik anlamında bazı noktalarda kendinize özgü içerikler kullanamamaktasınız. Makbuz içerisinde hizmet alan kişinin adı veya ünvanı , tc kimlik nosu veya vergi numarası , vergi dairesi , verilen hizmet , hizmet tutarı , serbest meslek makbuzu kesim tarihi , brüt , stopaj , net , kdv , toplam , ve fiyat kısmının yazı ile yazılabileceği alanların olması zorunludur. Bu alanların makbuz üzerinde ki yerlerini az çok siz belirleyebilmektesiniz. Ancak tüm tasarımı ve içeriği siz yapmış olsanız dahi , Maliye Bakanlığı anlaşmalı bir matbaa da bastırmak ve kaydını yine Maliye Bakanlığı’na yaptırmak zorundasınız. Aksi halde hazırlamış olduğunuz serbest meslek makbuzunun yasal olarak geçerliliği olmayacak ve bununla beraber çok büyük sıkıntılar çekebilirsiniz. Tüm tasarım ve içerik bilgilerinin açık şekilde oluşturulması konusunda tavsiyemiz hiç zaman kaybetmemeniz. Bütçenize göre anlaşama yapacağınız matbaaya tasarımdan içerik bilgilerine kadar tüm işlemleri yaptırabilir ve sorunsuz olarak serbest meslek makbuzunuzu kullanabilirsiniz.

Serbes Meslek Makbuzu Örneği

Serbes Meslek Makbuzu Örneği

Serbest meslek makbuzunu artık hazır ise , kesim işlemini yaparken yani vekalet ücretinizi hesaplarken nelere dikkat etmelisiniz konusunu inceleyebiliriz. Vekalet ücretinizi hesaplarken bir çok araç kullanabileceğiniz gibi hesaplamayı işlemini sizde doğrudan yapabilirsiniz. Öncelikli olarak hiç bir program veya hesaplama aracı kullanmadan bireysel olarak vekalet ücretinizi nasıl hesaplayabilirsiniz sorusunu cevaplandıralım. Vekalet ücreti hesaplarken iki temel ayrı nokta bulunmaktadır.

  • Konusu para olan dava dosyalarının vekalet ücretlerinin hesaplanması ,
  • İcra takiplerinde vekalet ücretlerinin hesaplanması şeklindedir.
Vekalet Ücreti HesaplamaVekalet Ücreti Hesaplama

Vekalet Ücreti Hesaplama

Konusu para olan dava dosyalarının vekalet ücretlerinin hesaplanması konusu 7 ( yedi ) farklı şekilde hesaplanmaktadır. Hesaplamalar davanın açılmış olduğu mahkemeye göre orantısal olarak değişmektedir. Bu mahkemeler ve mahkemeye göre belirlenen vekalet ücretleri aşağıda ki şekildedir ;

İcra Mahkemeleri
10.000,00 TL Tutarında ki Vekalet Ücreti Alacağı İçin Hesap Tablosu
ilk 30.000,00 TL için %12 1.200,00 TL
sonraki 40.000,00 TL için %11 0,00 TL
sonraki 70.000,00 TL için %8 0,00 TL
sonraki 250.000,00 TL için %6 0,00 TL
sonraki 600.000,00 TL için %4 0,00 TL
sonraki 750.000,00 TL için %3 0,00 TL
sonraki 1.400.000,00 TL için %1,5 0,00 TL
sonraki 3.140.000,00 TL için %1 0,00 TL
10.000,00 TL için TOPLAM 1.200,00 TL

 

Sulh Mahkemeleri
10.000,00 TL Tutarında ki Vekalet Ücreti Alacağı İçin Hesap Tablosu
ilk 30.000,00 TL için %12 1.200,00 TL
sonraki 40.000,00 TL için %11 0,00 TL
sonraki 70.000,00 TL için %8 0,00 TL
sonraki 250.000,00 TL için %6 0,00 TL
sonraki 600.000,00 TL için %4 0,00 TL
sonraki 750.000,00 TL için %3 0,00 TL
sonraki 1.400.000,00 TL için %1,5 0,00 TL
sonraki 3.140.000,00 TL için %1 0,00 TL
10.000,00 TL için TOPLAM 1.200,00 TL

 

Tüketici Mahkemeleri
10.000,00 TL Tutarında ki Vekalet Ücreti Alacağı İçin Hesap Tablosu
ilk 30.000,00 TL için %12 1.200,00 TL
sonraki 40.000,00 TL için %11 0,00 TL
sonraki 70.000,00 TL için %8 0,00 TL
sonraki 250.000,00 TL için %6 0,00 TL
sonraki 600.000,00 TL için %4 0,00 TL
sonraki 750.000,00 TL için %3 0,00 TL
sonraki 1.400.000,00 TL için %1,5 0,00 TL
sonraki 3.140.000,00 TL için %1 0,00 TL
10.000,00 TL için TOPLAM 1.200,00 TL

 

Asliye Mahkemeleri
10.000,00 TL Tutarında ki Vekalet Ücreti Alacağı İçin Hesap Tablosu
10.000,00 TL için TOPLAM 1.500,00 TL

 

Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri
10.000,00 TL Tutarında ki Vekalet Ücreti Alacağı İçin Hesap Tablosu
10.000,00 TL için TOPLAM 2.200,00 TL

 

İdare ve Vergi Mahkemeleri-Duruşmalı
10.000,00 TL Tutarında ki Vekalet Ücreti Alacağı İçin Hesap Tablosu
10.000,00 TL için TOPLAM 1.500,00 TL

 

İdare ve Vergi Mahkemeleri-Duruşmasız
10.000,00 TL Tutarında ki Vekalet Ücreti Alacağı İçin Hesap Tablosu
ilk 30.000,00 TL için %12 1.200,00 TL
sonraki 40.000,00 TL için %11 0,00 TL
sonraki 70.000,00 TL için %8 0,00 TL
sonraki 250.000,00 TL için %6 0,00 TL
sonraki 600.000,00 TL için %4 0,00 TL
sonraki 750.000,00 TL için %3 0,00 TL
sonraki 1.400.000,00 TL için %1,5 0,00 TL
sonraki 3.140.000,00 TL için %1 0,00 TL
10.000,00 TL için TOPLAM 1.200,00 TL

İcra takiplerinde ise vekalet ücreti aşağıdaki değerler üzerinde hesaplanmaktadır.

İcra Takipleri İçin
10.000,00 TL Tutarında ki Vekalet Ücreti Alacağı İçin Hesap Tablosu
ilk 30.000,00 TL için %12 1.200,00 TL
sonraki 40.000,00 TL için %11 0,00 TL
sonraki 70.000,00 TL için %8 0,00 TL
sonraki 250.000,00 TL için %6 0,00 TL
sonraki 600.000,00 TL için %4 0,00 TL
sonraki 750.000,00 TL için %3 0,00 TL
sonraki 1.400.000,00 TL için %1,5 0,00 TL
sonraki 3.140.000,00 TL için %1 0,00 TL
10.000,00 TL için TOPLAM 1.200,00 TL

Yukarıda yer alan tablolar üzerinde vekalet ücreti hesaplandıktan sonra , verilen hizmetin ve hizmet alan kişinin ticari ünvanına göre serbest meslek makbuzu düzenlenebilir. Serbest meslek makbuzu da dört farklı şekilde düzenlenebilir.

  • KDV ve Stopaj Dahil ,
  • KDV ve Stopaj Hariç ,
  • KDV Dahil Stopaj Hariç ,
  • KDV Hariç Stopaj Dahil şeklindedir.

Katma değer vergisi ( KDV ) ve stopaj oranları hizmeti alan ve hizmeti veren şirketin ticari ünvanına göre değişiklik gösterebilir. Genel anlamda ki oranlar KDV için %18 ve stopaj için de %20 şeklindedir. Vekalet ücreti hesaplandıktan sonra bu oranlarla derlenerek asıl alınması gereken , yani serbest meslek makbuzunda görüntülenmesi gereken tutar ortaya çıkartılır.

Serbest Meslek Makbuzunuzu hazırlarken yukarıda detayları göz önünde bulundurarak işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Ama bu kadar işlemi tek tek yapmak istemiyorsanız da KolayOfis Hukuk Otomasyon Sistemi ile serbest meslek makbuzlarınızı rahatlıkla hazırlayabilirsiniz.

KolayOfis Hukuk Otomasyon Sistemi ile Serbest Meslek Makbuzu Hazırlamak

KolayOfis Hukuk Otomasyon Sistemi Vekalet Ücreti Hesaplama

KolayOfis Hukuk Otomasyon Sistemi Vekalet Ücreti Hesaplama

Serbest meslek makbuzunu KolayOfis Hukuk Otomasyon Sistemi ile hazırlamadan önce , bir adet örnek makbuzunu KolayOfis Destek Personeline göndermeniz gerekmektedir. Sonrasında makbuzunuz yeniden tasarlanarak sanal ortama aktarılacaktır. Böylece sanal ortamda da makbuzlarınızı hazırlayabilir hale gelebileceksiniz. Tasarlama aşamasının tamamlanmasının ardından artık KolayOfis üzerinden makbuzlarınızı hazırlayabilirsiniz. Öncelikli olarak cari işlemler menüsü altında bulunan vekalet ücretleri işlemleri alt menüsü seçilir. Açılan ekran üzerinden arama modülü ile işlem yapılacak dosya rahatlıkla tespit edilir. Dosya seçildikten sonra tahsil edilmesi istenen ücret kdv ve stopaj oranları seçilerek düzenlenir. Vekalet ücreti girişi yapıldıktan sonra Serbest Meslek Makbuzu Hazırla butonu tıklanır ve açılan yeni sayfa üzerinden serbest meslek makbuzu numarası , tarihi ve verilen hizmetin açıklaması girilerek makbuz kesim işlemi tamamlanır. Oransal olarak hiç bir işlem yapmadan sadece müvekkilinizi seçerek ve sonrasında tutarı girerek işlemi tamamlayabilirsiniz. İşte bu kadar kolay.

KolayOfis Hukuk Otomasyon Sistemi sahibi değilseniz ve yukarıda yer alan tablo içerisinde ki değerler üzerinden vekalet ücreti hesaplamak ve sonrasında serbest meslek makbuzu oluşturmak sizin için zor bir işlem ise çeşitli siteler üzerinde de hesaplama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu noktada da tavsiyemiz Türkiye Barolar Birliği ‘nin web sitesinde yer alan hesaplama araçlarını kullanmanız. Aksi halde hesaplama yaparken problemler yaşayabilirsiniz. Türkiye Barolar Birliği hesaplama sayfasına gitmek için lütfen tıklayınız.

Türkiye Barolar Birliği

Türkiye Barolar Birliği

Serbest Meslek Makbuzu ve Vekalet Ücreti Hesaplama konusunda umarız siz değerli avukatlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Bol miktarda serbest meslek makbuzu kesmeniz dileğiyle.

Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama Hakkında Önemli Açıklama

Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama Hakkında Önemli Açıklama

Önemli Açıklama: Vekalet ücreti hesaplanmasına ilişkin veriler Maliye Bakanlığı , Türkiye Barolar Birliği ve gerekli olan yasal düzenlemeler incelendikten sonra hazırlanmıştır. Zaman içerisinde veya hatalı olarak yazılmış olan veriler sonrasında yaşanabilinecek aksaklıklardan dolayı yazar ve MicroDestek sorumlu tutulamaz.
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir