Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluluğu -1

Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluluğu

2008 yılında Avukat Kanunun 35.maddesinde yapılan değişikliğe göre; TCK (Türk Ticaret Kanunu)’da yer alan esas sermayesi 250 bin ₺ ve yukarısı olan anonim şirketler, daha sonra sermaye artırımı ile bu miktara ulaşan anonim şirketler ile üye sayısı 100 ve üzeri olan yapı kooperatiflerinin sözleşmeli bir avukat bulundurma zorunluluğu vardır.

Bu hükme aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet Savcısı tarafından sözleşmeli avukat bulundurmadıkları her ay için suç tarihinde yürürlükte bulunan sanayi sektöründeki on altı yaş üstü çalışanlara verilen asgari ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası verilir. Bu cezanın tebliğinden itibaren en geç 7 gün içinde cezaya sulh ceza hakimliğine itiraz edilebilir. Sulh ceza hakiminin itiraz üzerine vereceği kararlar kesindir. Ceza şirket yönetim kurulu üyelerine değil, şirket tüzel kişiliğine kesilmektedir. Kanundan doğan bu yükümlülüğü ihlal etmelerinde şirket üyelerinin kusurları var ise şirkete ve pay sahiplerine vermiş oldukları zarardan dolayı haklarında tazminat davası açılabilecektir.

Anonim Şirketlerde Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluluğu Var Mıdır

Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluluğu -2

Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluluğu -2

Yazılı olarak sürekli avukatlık hizmetleri sözleşmesinin düzenlenmesi halinde sözleşme taraf sayısından bir fazla nüsha olarak hazırlanacak ve birer nüshası taraflara, birer nüshası da sözleşmeye taraf olan avukat tarafından kayıtlı olduğu baroya verilecektir. Bu sözleşme için avukat tarafından serbest meslek makbuzu düzenlenecek ve bu makbuzların örnekleri her yılın sonunda bir liste ekinde kayıtlı olduğu baro başkanlığına sunulacaktır.

Kanun değişikliğine göre sözleşmeli avukat bulundurmayan anonim şirketleri ve kooperatifler 2018 yılı için belirlenen aylık ücret miktarı 2.029,50 ₺’den sözleşmeli avukat tayin edilmeyen her ay için iki aylık brüt asgari tutar olan 4.059,00 ₺ üzerinden işlem yapılacaktır.

Yapı Kooperatiflerinde Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluluğu Var Mıdır

Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluluğu -3

Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluluğu -3

Avukatlık Kanunu’nun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret Tarifesi 2018 yılında yapı kooperatifleri için 1.210,00₺, Anonim şirketler için 1.815,00 ₺. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre, takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücretinin yıllık avukatlık ücreti olan kooperatifler için 14.520,00₺ ve anonim şirketler için 21.780,00₺’den fazla olması durumunda, aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenmelidir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir