Avrupa’da Avukatların Tabi Olduğu Meslek Kuralları

Her baronun ve hukuk örgütünün kendi özel kuralları vardır. Ama genel olarak hemen hepsi aynı değerler üzerine kurulmuş olup ortak bir temeli temsil etmektedir. Avukatın görevi, yasanın izin verdiği sınırlar içinde verilen talimatları yerine getirmekle beraber, müvekkilinin çıkarlarına ve adaletin sağlanmasını da hizmet etmesi gerekmektedir. Avukatın müvekkile, mahkemelere, diğer yetkili makamlara, hukuk mesleği camiasına ve devlete karşı hukuki ve ahlaki yükümlülükleri vardır.

Avrupalı avukatların mesleki faaliyetlerine ilişkin icraatlarını düzenleyen ve tabi oldukları tüm ulusal ve uluslararası kuralların temelini oluşturan ortak zemini açıklayan tüzük on ilkeyi içermektedir. Üç kez değişikliğe uğrayan tüzük en son halini 2006 yılında gerçekleşen kurul toplantısında almıştır. Bu tüzük tüm üye ülkeler için geçerlidir. Üye ülkelerin baroya kayıtlı avukatları için bağlayıcı olup bu kurallara Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Bölgesi ve İsviçre Konfederasyonu, yedek ve gözlemci üye devletler sınırları içinde gerçekleştirdikleri sınır ötesi faaliyetlerinde, uymak zorunda bulunmaktadır. Tüzükte yer alan 10 ilke;

Avrupa’da Avukatların Tabi Olduğu Meslek Kuralları

Avrupa'da Avukatların Tabi Olduğu Meslek Kuralları -2

Avrupa’da Avukatların Tabi Olduğu Meslek Kuralları -2

Avukatın Bağımsızlığı Ve Müvekkilinin Davasını Takip Etme Özgürlüğü

Bu ilkeye göre; avukat devletten ve diğer güçlü otorite kaynaklarından bağımsız olmalı ve bu bağımsızlıktan kendi iş ortaklarının uygunsuz baskısı ile ödün vermemelidir.

Avukatın Müvekkilinin İşini Gizli Tutma Ve Meslek Sırrına Saygı Gösterme Hak Ve Görevi

Bu ilkeye göre; gizlilikten emin olunmadıkça güvenden bahsedilemez. Avukatın müvekkiline karşı bu borç ve görevi vekaletten ayrılsa da devam eder.

Farklı Müvekkiller Arasında Veya Avukatla Müvekkil Arasında Çıkar Çatışmalarının Önlenmesi

Bu ilkeye göre; bir avukat aynı anda iki farklı müvekkile hizmet veremez. Avukat kendisi ile çıkar çatışması olan bir kişinin vekaletini üstlenemez.

Avukatlık Mesleğinin Şeref Ve Haysiyeti, Avukatın Saygınlığı ve Dürüstlüğü

Bu ilkeye göre; avukatlık mesleğini yaparken veya başka iş ilişkilerinde ve hatta özel hayatında mesleğin onur ve şerefini zedeleyecek, yüz kızartıcı davranışlarında bulunmamalıdır.

Avrupa'da Avukatların Tabi Olduğu Meslek Kuralları -3

Avrupa’da Avukatların Tabi Olduğu Meslek Kuralları -3

Müvekkile Sadakat

Bu ilkeye göre; müvekkilinin sırını saklayabilmeli, çıkar çatışmasını önleyebilmeli ve bağımsız olmalıdır.

Ücretlerle İlgili Olarak Müvekkile Adil Davranmak

Bu ilkeye göre; müvekkilden talep edilecek ücret açıkça beyan edilmeli, adil ve makul olmalıdır.

Avukatın Mesleği Yeterliliği

Bu ilkeye göre; uzman olmadığı konulara ilişkin dava alınmamalıdır.

Meslektaşlara Karşı Saygılı Olmak

Bu ilkeye göre; avukatlar birbirlerine dürüst olmalı ve iyi niyet ile yaklaşmalıdırlar.

Hukukun Üstünlüğüne Saygı Ve Adaletin Adilane Yönetimi

Bu ilkeye göre; mahkemeye ve üçüncü şahıslara karşı bilerek yanlış veya yalan beyanda bulunmamalıdır.

Avukatlık Mesleğinin Kendi Kendisini Düzenlemesi/Denetlemesi

Bu ilkeye göre; bağımsızlığı teminat altına alınmamış avukatların mesleki ve hukuki görevlerini gerçekleştirmeleri mümkün bulunmamaktadır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir