e-SMM Geçiş ile Büromuz Ne Kazanacak

Serbest Meslek Makbuzu (SMM), şirket olmayıp Vergi Dairelerinde kendi adına kayıtlı olarak çalışan serbest meslek erbabı kişilerin, yaptıkları iş verdikleri hizmet karşılığında kesmekle zorunlu oldukları mali belgedir.

Serbest Meslek Makbuzu kesilirken, makbuz üzerinde aşağıda yer alan bilgiler yer alır.

 • Makbuzu veren serbest meslek erbabı kişilerin adı,
 • Makbuzu veren serbest meslek erbabı kişilerin Soyadı,
 • Makbuzu veren serbest meslek erbabı kişilerin iş yeri unvanı,
 • Makbuzu veren serbest meslek erbabı kişilerin adresi,
 • Makbuzu veren serbest meslek erbabı kişilerin vergi dairesi,
 • Makbuzu veren serbest meslek erbabı kişilerin hesap numarası
 • Hizmeti veya malı alanın adı,
 • Hizmeti veya malı alanın soyadı,
 • Hizmeti veya malı alanın unvanı,
 • Hizmeti veya malı alanın adresi
 • Alınan ücretin miktarı ve ücretin alındığı tarih bulunur.

Kesilen SMM, serbest meslek erbabı tarafından imzalanarak hizmeti veya malı alana teslim edilir.

e-SMM Geçiş ile Büromuz Ne Kazanacak -3

e-SMM Geçiş ile Büromuz Ne Kazanacak -3

Günümüzde Hukuk Bürolarında bu işlem, müvekkile ait dosya kapandığında avukat tarafından düzenlenir. Kargoya verilerek müvekkile ulaşması sağlanır. Bu süreç içerisinde ki fiili uygulamada, basılı makbuz bulundurma, makbuzu elle kesme ya da bilgisayarda bulunan bir sistem üzerinde düzenleyerek yazıcıdan çıktı olarak alma, hazırlanan makbuzu nüshalarına ayırarak arşivleme ve ilgili nüshayı müvekkile göndermek üzere zarflayarak kargoya verme gibi bir takım evrelerden geçer.

Ancak, 2017 yılında, 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) Uygulaması, Serbest Meslek Makbuzunun Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması, saklanması, ibrazı ve raporlanmasını kapsayan uygulama ile fiili uygulamada büyük bir kolaylık sağlanmıştır.

Yürürlüğe giren bu genel tebliğ ile, 01/01/2018 tarihi itibariyle dileyen serbest meslek erbapları uygulamaya dahil olarak mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için kağıt ortamda düzenlemiş oldukları Serbest Meslek Makbuzunu elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenleyebilir, muhatabının talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilir, elektronik ortamda muhafaza edip Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda raporlayabilirler. İlk başlarda yıllık geliri 50.000,00-TL üzerinde olan Serbest Meslek Erbabı kişilerin bu uygulamaya 01 Ocak 2019 tarihi itibarıyla geçişleri zorunlu tutulduysa da, daha sonra bu zorunluluk ileri bir tarihe ertelenmiştir.

e-SMM Geçiş ile Büromuz Ne Kazanacak

e-SMM Geçiş ile Büromuz Ne Kazanacak -2

e-SMM Geçiş ile Büromuz Ne Kazanacak -2

e-SMM uygulaması, geleneksel SMM uygulamasına göre bir çok artı içermektedir. Geleneksel yöntemle kesilen SMM’ lerin belirli bir maliyeti vardır. Örneğin geleneksel olarak kesilecek 500 adet SMM (1 Nüsha Asıl 2 Nüsha Suret toplam 1500 Adet);

 • Basım maliyeti ortalama 284.00-TL,
 • 500 Adet çıktının yazıcı maliyeti ortalama 45.00-TL,
 • Çeşitli kargo firmalarının avukatlar için düzenledikleri kampanyalara göre minimum 4.79-TL den adet başına gönderi ücreti. (Toplamda 500 adet SMM için toplam kargo ücreti 2.395.00-TL),
 • 500 Adet SMM nin arşivlenmesi ve saklanması için de 10.00-TL kırtasiye ücreti,
 • 500 Adet SMM’ nin ofisimize maliyeti toplamda 2.734,00-TL olacaktır.

500 Adet Geleneksel Serbest Meslek Makbuzu Maliyeti = 2734,00-TL

500 Adet Geleneksel Serbest Meslek Makbuzu Maliyeti = 350,00-TL

Oysaki e-SMM uygulamasında fiili olarak çıktı, kargo ve arşivlenmesi için herhangi bir maliyet gerektirmediğinden sadece 500 adet e-SMM için harcanacak tutar 350,00-TL tutarında ki hizmet bedeli olacaktır. 2.700,00-TL harcama ile 3905 adet e-smm hazırlayabileceğinizi hatırlatırız.

Bununla birlikte e-SMM doğa dostudur. Geleneksel yöntemde kullanılan SMM için kullanılan kağıt, diplomat zarfı, kargo poşeti gibi unsurlar, e-SMM de kullanılmayacağı için, e-SMM geçiş sürecinizi tamamlayarak doğanın korunmasına katkı sağlayabilirsiniz.

Geleneksel yöntemde, kesilen SMM lerin müvekkilinize kargo, kurye veya posta yolu ile ulaşması süreci, bu SMM’ lerin ulaşıp ulaşmadığına dair araştırılması, nüshaların arşivlenmesi, arşivlenen SMM’ lerin ileri tarihlerde raporlanması ya da yeniden çıkarılması gibi işlemler için harcanan, zaman ve iş gücü e-SMM’ ye geçmeniz ile birlikte son bulacaktır. Sisteminizde oluşturulacak otomatik arşivleme ve raporlama uygulamaları ile herhangi bir çabaya gerek kalmadan sistem içerisinden rapor çekebilecek ve daha önceden kesmiş olduğunuz herhangi bir SMM den dilediğiniz zaman yeni bir çıktı alabileceksiniz.

Geçiş zorunluluğu, ileri bir tarihe ertelenen e-SMM uygulamasına geçişinizi, böyle bir zorunluluğa gerek kalmadan bir an önce tamamlayarak, SMM maliyetlerinizi minimuma indirip, bir çok maliyetten kaçarak kazancınızın daha fazlasının cebinizde kalmasını sağlayabilirsiniz.

e-SMM hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmak için;

https://www.microdestek.com.tr/urun/kolayofis-e-serbest-meslek-makbuzu-entegrasyonu
https://www.microdestek.com.tr/e-serbest-meslek-makbuzu-gecis.html

linklerini inceleyebilir, ya da 0 850 888 00 35 numaralı MicroDestek Çağrı Merkezi numarasından bilgi alabilirsiniz…

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir