Antik Mısırda Suç ve Ceza Türleri

Antik Mısırda Suç ve Ceza Türleri

Antik Mısırda Suç ve Ceza Türleri; Bir yasayı çiğnemenin birçok cezası olduğu gibi Antik Mısırda da birçok yasa vardı. Eski Mısırlılar, doğru ve yanlışın ayırt edildiği ve keskin bir şekilde hissedildiği bir toplumda yaşıyorlardı. Edebi metinler toplumda uyum sağlamaya çalışırdı ancak suç vardı ve ceza genellikle şiddetliydi. Yanlışlara ve suçlara göre, ceza veriliyordu. Bu cezalardan en şiddetlisi ise Firavunlara karşı işlenen suçlar ya da mezar hırsızlığıydı.

Esasen Mısır hukuku Maat kavramına dayalıydı. Maat; evrendeki gerçeği, düzeni, dengeyi ve adaleti temsil ediyordu. Bu kavram köleler hariç herkesin, servet veya sosyal konum ne olursa olsun; yasalar önünde eşit olarak görülmesine izin verdi. Bununla birlikte ceza uygulandığında, çoğu zaman suçlunun tüm ailesi de acı çekti.

Antik Mısırda Suç ve Ceza Türleri 2

Ceza Hukuku

Antik Mısırlılar önceki davalara ilişkin belgeleri kaydedip sakladılar. Kendi modern hukuk sistemlerimiz gibi bu mahkeme belgeleri de mevcut davalar için emsal olarak kullanılmıştır. Bu belgelerden bazıları durmaktadır. Eski Mısır hukuk sisteminin nasıl işlediğine dair elimizdeki en iyi kanıtlardan bazılarıdır.

Bu tür belgelere bir örnek, Leopold II – Amherst Papirüsünde kayıtlı mezar soyguncularının ünlü davasının kaydıdır. Şu anda British Museum’da bulunan bu belge, Ramses IX ve Ramesses XI dönemindeki mezar soygunlarını belgeler. Hırsız Amenpanufer, IX. Ramses’in huzurunda “Her zamanki alışkanlığımıza göre mezarları soymaya gittik ve Kral Sekhemreshedtawdy’nin piramit mezarını bulduk…” diye itirafta bulunmuştur.

Medeni Hukuk

Antik Mısırda medeni hukuka örnek olarak; muhtemelen en ünlü vakalardan biri, fakir bir adamın yüksek memurlardan ve kralın kendisinden adalet arayışını inceleyen “Büyülü Köylü’nün Öyküsü” vakasıdır. Bu özel hikâye, Orta Mısır Krallığı’nda geniş çapta dile getirilmiştir. Bu bağlamda köylülerin sorunlarının önemli kabul edildiği noktayı gösteriyor. Eski Mısır’daki hukuk sistemine erkekler hakim olsa da, kayıtlar kadınların kanun önünde önemli haklara sahip olduğunu gösteriyor. Bir bireyin ölümü üzerine, mülk genellikle hem erkek hem de kız çocuklar arasında eşit olarak paylaştırılırdı. Kadın mülk sahibi olma, vasiyet etme; dava açma, mahkemede tanık olma ve boşanma davası açma hakkına sahipti. Çocuklar ve yoksullar önemli yasal haklara sahipti ve belirli koşullar altında kölelerin mülk sahibi olmalarına izin verilmiştir.

Antik Mısırda Suç ve Ceza Türleri 3

Devam Eden Etkiler

Birçok açıdan eski Mısır yasaları bugün bizimledir. Yunan kanun koyucu Solon o dönem Mısır’ı ziyaret etmiş; onların kanunlarını incelemiş ve onun pek çok yönünü Atina hukuk sistemine uyarlamıştır. Mısır’ın Yunan döneminde, Mısır hukuku ayrı Yunan hukuk sistemini etkilemeye devam etti. Romalılar Mısır’ı aldıklarında, hukuk sistemleri hem Yunanlılar hem de Mısırlılar tarafından uygulanmıştır. Bugün, Roma hukukunun birçok yönünü uygulamaya devam ediyoruz.

Suç ve Ceza Hukukunun Evrimleşmesi konulu blog yazımız için tıklayınız.

Antik Mısırda Suç ve Ceza Türleri

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir