Arabuluculuk Belgesi Nasıl Alınır -2

Arabuluculuk Belgesi Nasıl Alınır

Hukuki uyuşmazlıkların çözümünde arabuluculuk kanuna göre kavramlar tanımlanmıştır. Bu tanımlamaya göre;

Arabulucu Nedir?

Arabulucu, MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında; Arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Bakanlıkça düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan gerçek kişiyi,

Arabuluculuk Nedir?

Arabuluculuk, MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında; Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemini,

Bakanlık; , MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında; Adalet Bakanlığını

Daire Başkanlığı: MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında; Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak Arabuluculuk Daire Başkanlığını,

Genel Müdürlük: MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında; Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünü,

Kurul: MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında; Arabuluculuk kurulunu

Sicil: MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında; Arabulucular sicilini anlatmaktadır. Ve “Arabuluculuk Belgesi Nasıl Alınır?” sorusunun içerisinde gerekli adımların atılacağı kurumlar ve edinilmesi gereken bilgilere bu kavramlardan ulaşmaktayız.

Arabuluculuk Siciline kayıt olmak için ne yapılmalıdır; Öncelikle daire başkanlığına bireysel yazılı olarak başvuru gerekmektedir.               Kaydın gerçekleşebilmesi için;

MADDE 20- (2)

 1. a) Türk vatandaşı olmak,
 2. b) Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip hukuk fakültesi mezunu olmak,
 3. c) Tam ehliyetli olmak,

ç) Kasten işlenmiş bir suçtan mahkûm olmamak,

 1. d) Arabuluculuk eğitimini tamamlamak ve Bakanlıkça yapılan yazılı ve uygulamalı sınavda başarılı olmak gerekir.

(3) Arabulucu, sicile kayıt tarihinden itibaren faaliyetine başlayabilir.

Peki, Arabuluculuk Belgesi Nasıl Alınır?

Arabuluculuk Belgesi Nasıl Alınır -3

Yukarıda belirtilen arabuluculuk siciline kayıt için gerekli Arabuluculuk eğitimi için Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından izin verilen arabuluculuk eğitim kurumlar listesi 52 adettir. Bu listede devlet üniversiteleri, özel üniversiteler, vakıf üniversiteleri, barolar birliği ve akademi bulunmaktadır.;

Arabuluculuk Eğitimi Veren Kurumlar

 • Kadir Has Üniversitesi,
 • Turgut Özal Üniversitesi,
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi,
 • Atatürk Üniversitesi,
 • Hasan Kalyoncu Üniversitesi,
 • Süleyman Demirel Üniversitesi,
 • Hacettepe Üniversitesi,
 • Ufuk Üniversitesi,
 • Mevlana ÜniversitesiGazi Üniversitesi,
 • Fatih ÜniversitesiSelçuk Üniversitesi,
 • Erciyes Üniversitesi,
 • Akdeniz Üniversitesi,
 • Erzincan Üniversitesi,
 • Ankara Üniversiesi,
 • Zirve Üniversitesi,
 • İnönü Üniversitesi,
 • Gaziantep Üniversitesi,
 • İstanbul Üniversitesi,
 • Türkiye Adalet Akademisi,
 • İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi,
 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi,
 • Sakarya Üniversitesi,
 • Çukurova Üniversitesi,
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi,
 • Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı,
 • Bahçeşehir Üniversitesi,
 • Yeni Yüzyıl Üniversitesi,
 • İstanbul Aydın Üniversitesi,
 • Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,
 • Yaşar Üniversitesi,
 • Uludağ Üniversitesi,
 • KTO Karatay Üniversitesi,
 • Dokuz Eylül Üniversitesi,
 • İstanbul Ticaret Üniversitesi,
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi,
 • Özyeğin Üniversitesi,
 • Melikşah Üniversitesi,
 • Anadolu Üniversitesi,
 • İzmir Ekonomi Üniversitesi,
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi,
 • Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi,
 • Kırıkkale Üniversitesi,
 • Yalova Üniversitesi,
 • Okan Üniversitesi,
 • İstanbul Medipol Üniversitesi,
 • İstanbul Kültür Üniversitesi,
 • Atılım Üniversitesi,
 • Beykent Üniversitesi,
 • TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi,
 • İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, şeklindedir.

Arabuluculuk Eğitimi Detayları

Arabuluculuk Belgesi Nasıl Alınır -4

Belirlenen eğitim kurumlarında Arabulucu olacak kişilere asgari otuz altı saati teorik ve on iki saati uygulamalı olmak üzere toplam kırk sekiz saat arabuluculuk eğitimini aldıktan sonra eğitim aldıkları kurum tarafından en geç 1 ay içerisinde arabuluculuk eğitimini tamamladıklarına dair bir belge verirler. Eğitim kuruluşları da her yıl ocak ayında bir önceki yıl için daire başkanlığına rapor sunmaktadır.

Arabulucu olabilmek için birbirine bağlı olan adımlar ve sonucunda “Arabuluculuk Belge”sinin alınması için gerekli eğitimlerin tamamlanması sonucunda sicile kayıt için gerekli işlemlerden birisi de sınav sürecinin tamamlanmasıdır.

Arabuluculuk eğitimini tamamlayanların sicile kayıt olabilmeleri için bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmaları zorunludur.

Yazılı sınav, yılda iki kez, uygulamalı sınav ise yazılı sınav sonuçları açıklandıktan sonra yapılır. Uygulamalı sınava katılacaklar yazılı sınavın sonucuna göre belirlenir. Sınavların yapılacağı yer, tarih ve saat Daire Başkanlığınca belirlenir. Arabuluculuk sınavını kapsayan içerik eğitimde verilen konulardan oluşmaktadır.

Arabuluculuk sınavı başvurusunda Arabulucu Sınavı Başvuru Formunu doldurarak, T.C. kimlik numarası, adli sicil beyanı ve arabuluculuk eğitimini tamamladığını gösteren başarı belgesi ile hukuk fakültesi mezunu ve mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olduğunu gösterir belgelerin asılları veya onaylı suretleri ile birlikte son başvuru günü mesai bitimine kadar Daire Başkanlığına veya bulundukları yer ağır ceza merkezindeki Cumhuriyet başsavcılığına başvurmaları gerekir. Yazılı sınava girme hakkı kazananlara ait sınav kimlikleri kurumca başvuran kişiye gönderilir. Yazılı sınavda başarılı olma ölçütü 100 üzerinden 75 şeklinde değerlendirilmektedir. Yazılı sınav sonuçlarını, sınav sonuçlarının kendisine intikal ettiği, uygulamalı sınav sonuçlarını da, sınav kurulunca sınav sonuçlarının bildirildiği tarihten itibaren bir ay içinde ilan eder.

Arabuluculuk belgesi almak için gerekli adımlar atılıp sicile kayıt yapıldıktan sonra sicil kayıt tarihi ile süreç başlamaktadır.

1 cevap
 1. Güncel Sınav
  Güncel Sınav says:

  Sizlere Arabuluculuk Sınavında bilgisayar, tablet ve telefonunuz ile online olabildiğiniz her alanda soru çözebileceğiniz bir platform sunmaktadır.

  Yanıtla

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir