Avukatlık Meslek Hastalıkları: Tükenmişlik

Avukatlık Meslek Hastalıkları: Tükenmişlik

Gücünü yitirmiş olma, çaba göstermeme durumu olarak tanımlanmış tükenmişlik; kişiler ile birebir iletişim gerektiren meslek sahiplerinde görülen bir alaycı tutum ve duygusal tükenme sendromudur. Literatürde en yaygın kabul edilen tanım Christina Maslach’a aittir. Tanıma göre tükenmişlik, işi nedeniyle yoğun duygusal isteklerle karşı karşıya kalan bireylerde görülür. Bireyler bu süreçte uzun süreli yorgunluk, fiziksel bezginlik, çaresizlik ve ümitsizlik hisseder. Bu durum yaptıkları işe, hayata ve diğer bireylere karşı negatif tavırlarla yansır.

Bir süreç olarak incelendiğinde tükenmişlik; bireyin kendisinden şüphe duyması ve kendini suçlamasıyla ortaya çıkar. Üç evre ile görülen çok boyutlu bir sorun olduğu görülmektedir. Yine Maslach’a göre; bu boyutlar sırasıyla şöylerdir. Bireyin çalışma hayatında duygusal açıdan gücünü kaybetmeye başlaması Duygusal Tükenmedir. Bireyin zaman içindeki bu yıpranma sonucunda, çevresine ilgisizleşmesi ise Duyarsızlaşma olarak tanımlanır. Birey kendini işinde eksik görmesi ve başarısız olduğunu düşünür. Böylece sonuçta ortaya çıkan ise Düşük Kişisel Başarı Hissi’dir.

Avukatlarda Tükenmişlik

Gününüzde tükenmişlik birçok sosyal ve sağlık yardım hizmetleri çalışanlarında sık görülüyor. Bu sendrom avukatlarda da yaygın görülmeye başlayan bir durum haline gelmiştir. Mesleğin doğası gereğince, avukatları tükenmişlik yaşama riski ile karşı karşıya bırakmaktadır. Nitekim mevzuat avukatlara zor bir sorumluluklar yükler. Haliyle avukatların tükenmişliğe maruz kalmaları kaçınılmazdır.

Avukatlığın en stresli mesleklerden bir olduğu yapılmış araştırmalar ile de desteklenmektedir. Ayrıca araştırmalar, avukatların baktıkları dava türlerine göre Tükenmişlik ve Kişisel Başarının farklılık gösterdiğini söylemektedir. Haftada 10 dosyadan az bakan avukatlar daha yüksek tükenmişlik yaşadığını göstermektedir. Buna karşın, yine araştırmalara göre mesleki doyumu düşük seviyedeki avukatlar yorgunluk ve aşırı derecede yıpranmışlık hissederek kendilerini çoğu zaman başarısız addetmektedir.
Avukatların başlıca sermayesi zaman, bilgi ve iş çevresinden oluşur. Ancak çoğu zaman avukatların sosyal çevresi bu gerçeği dikkate alamaz. Maalesef ki, yaşadıkları sistem ve süreç zorlukları zamana zaman had safhaya ulaşmaktadır. Maalesef ülkemizde avukatlar sürekli duruşmalarda sıra bekliyor, kendilerinden ücretsiz danışmanlık isteyen yakın çevre ile uğraşıyorlar. Yetmezmiş gibi beraberinde gelen haksız rekabetle dolu süreçlere maruz kalmaktadır.
Bu ve benzeri durumlar avukatlarda ciddi anlamda tükenmişliği artırmaktadır. Uzmanlar avukatlara bu stresli çalışma hayatından kendilerini uzaklaştırmalarını öneriyor. Hobiler bulmayı ve sosyal, kültürel etkinliklere katılmayı tavsiye ediyorlar. O halde avukatlarımız mümkün oldukça meslek dışı aktivitelere yönelmek gerekmektedir.

Kaynaklar:
https://sozluk.gov.tr/
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1136.pdf
https://acikerisim.cumhuriyet.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12418/12311/10271676.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://acikerisim.sakarya.edu.tr/handle/20.500.12619/92647

Avukatlık Meslek Hastalıkları: Tükenmişlik

Dünya Tarihinde Görülen Siber Saldırılar adlı yazımızı okumak için tıklayınız

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir