Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sebebiyle olağanüstü hal kapsamına alınan 10 ilimizde uygulanacak olan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik alanında bazı tedbirlerin alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 22 Şubat 2023 tarih ve 32112 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.
Kararname depremin ardından bu illerde çalışma hayatı doğrudan etkilenen işveren ve işçilerin mağduriyetlerini gidermek adına bazı tedbirler ve düzenlemeler içermektedir.

Bu düzenlemede;

 1. Kısa Çalışma Uygulanmasına İlişkin Tedbirler
 2. İstihdamın Korunmasına İlişkin Tedbirler
 3. Nakdi Ücret Desteği Sağlanmasına İlişkin Tedbirler
 4. Sürelere İlişkin Tedbirler
 5. Sosyal Güvenlik Alanında Tedbirler olmak üzere beş ana başlık çerçevesinde şekillenmiş olup, özetle aşağıda belirtilen kapsamları içermektedir.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenmiş olağanüstü hal ilan edilen il ve ilçelerde bulunan işyerleri ile bu kapsamda olmayan il ve ilçelerde deprem sebebiyle yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olduğunu belgeleyen işyerleri Türkiye İş Kurumuna kısa çalışma ödeneği için başvurabileceklerdir. Hatalı veya yanıltıcı bilgi ve belge verilmesi sebebi ile yapılan fazla ödemeler yasal faizi ile işverenden tahsil edilecektir.
 • Olağanüstü hal ilan edilen illerde iş ve hizmet sözleşmelerinde işçinin mağduriyetini önlemek için fesih yasağı getirilmiştir. Ancak iş kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen; ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, işyerinin kapanması, belirli süreli iş ve hizmet sözleşmeleri ile her türlü hizmet alım ve yapım işlerinin sona ermesi gibi durumları kapsamamaktadır.
 • Bu hükümlere aykırı olarak iş akdini fesih eden işverene aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır.
 • Olağanüstü hal ilan edilen illerde 06 Şubat 2023 tarihi itibarı ile iş sözleşmesi devam eden, depremin etkileri sebebiyle işyerinin kapanması ile işveren tarafından sözleşmesi fesih edilen işçiler için İşsizlik Sigorta Fonu’ndan günlük 133,44 Türk Lirası nakdi destek verilecektir. Bu haktan faydalanabilmesi için herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almıyor olması, kısa çalışma başvurusuna istinaden yeni hak sahipliği ve yeni bir işsizlik ödeneği hak sahipliği oluşmaması gerekir.
 • Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmayacaktır. İşverenin gerçeğe aykırı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.
 • Toplu iş sözleşmelerinin yapılması, yetki tespitlerinin verilmesi, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavta ilişkin süreler olağanüstü hal ilan edilen illerde 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren olağanüstü hal süresince uzatılmıştır.
 • Olağanüstü hal süresince Sosyal Güvenlik Kurumunca Kurum bütçesinden finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri ile ilgili tedbirleri almaya, usul ve esasları belirlemeye Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilidir. Olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan ve/veya buralarda hizmet sunan sağlık hizmeti sunucuları tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna sunulması gereken ancak depremlerin etkilerine bağlı olarak temin edilemeyen sağlık giderlerinin ödemesine esas fatura, belge ve ekleri fatura denetiminde aranması zorunlu değildir. Bu illerde bulunan ve/veya buralarda hizmet sunan sağlık hizmeti sunucularının avans ödemeleri olağanüstü hal süresince Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35. Maddesinden muaf tutulacaktır.

Kararnamenin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Deprem Bölgesinde Yıkılan Evlerin Tutuklanan Müteahhitleri – adlı yazımızı okumak için tıklayınız

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir