Hukuk Master Programları

Her lisans dalı için geçerlidir “Neden ve Ne Zaman Master Yapılmalıdır” sorusunu cevaplamak. Lisans üstü eğitim için okula geri dönmek bunun için en iyi zaman, kariyer hedeflerine sağlayacağı yararlar ve Avukatlat Neden Hukuk Master programların dahil olurlar… Türkiye’de hangi üniversitelerde hangi programlar var. Peki ya Hukuk Master programlarında yurt dışında avukatları nasıl alternatifler bekliyor.

Yüksek Lisans programlarına dahil olmak hem zamana hem paraya mal olmaktadır bu noktada maksimum kar analizini yapmak gerekir. Bazı kişiler master programlarını daha yüksek ücretle çalışmak için tercih ederken, bazı kişiler iş yerinde bulundukları pozisyonu yükseltmek amacı ile tercih ederler. Avukatlar içinse biraz daha konu spesifikleşmiş durumdadır. Avukatlar akademik kariyer yanı sıra uzmanlaşma konusunda master programlarına bakmaktadır.

Türkiye’nin en iyi hukuk fakülteleri listesinde ki Hukuk Fakültelerinin aynı şekilde Yüksek Lisans konusunda da iyi, kaliteli bir akademik çalışma yürüttükleri görülmektedir.

Galatasaray Üniversitesi – Hukuk Master Programları

Galatasaray Üniversitesi - Hukuk Master Programları

Galatasaray Üniversitesi – Hukuk Master Programları

Galatasaray üniversitesi Türkiye’nin en iyi hukuk fakültelerinin başında gelmektedir. Bünyesinde Tezli ve Tezsiz olmak üzere Hukuk Yüksek Lisans Programları barındırmaktadır.

Tezli Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı: Tam zamanlı eğitim türüne sahip olan programda kayıt koşulları; dört yıllık lisans diplomasına sahip ya da hak kazanılmış olması, yurt dışı diplomalarında denkilk koşulunun sağlanmış olması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) Eşit Ağırlık (EA) türünden en az 65 puan almış olmaları veya ALES sonucu yerine uluslararası düzeyde kabul gören GRE (Graduate Record Examination) ve GMAT (Graduate Management Aptitude Test) sınavlarından eşdeğer puan almaları gereklidir. Kişilerin İngilizce veya Fransızca dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 70 puan almaları veya Uluslararası kabul gören ve geçerliliğini Senatonun onayladığı bir sınavdan (TOEFL, IELTS, DELF veya DALF) eşdeğer puan almaları gereklidir. Yabancı uyruklu adayların Türkçe bilgi seviyelerini gösterir TÖMER C1 belgesi ile birlikte almaları gerekir.Programa başvuracak kişilerde Hukuk Fakültesi mezunu olmak koşulu aranır. Bu alandan yüksek lisans mezunu olan kişilerin kamu hukuku alanında uzmanlık sahibi avukat, yargıç, uluslararası mahkeme ve kuruluşlarda uzman hukukçu ünvanı kazanmış olacaktır.

Tezli Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı: Tam zamanlı eğitim türüne sahip olan programda kayıt koşulları; dört yıllık lisans diplomasına sahip ya da hak kazanılmış olması, yurt dışı diplomalarında denkilk koşulunun sağlanmış olması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) Eşit Ağırlık (EA) türünden en az 65 puan almış olmaları veya ALES sonucu yerine uluslararası düzeyde kabul gören GRE (Graduate Record Examination) ve GMAT (Graduate Management Aptitude Test) sınavlarından eşdeğer puan almaları gereklidir. Kişilerin İngilizce veya Fransızca dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 70 puan almaları veya Uluslararası kabul gören ve geçerliliğini Senatonun onayladığı bir sınavdan (TOEFL, IELTS, DELF veya DALF) eşdeğer puan almaları gereklidir. Yabancı uyruklu adayların Türkçe bilgi seviyelerini gösterir TÖMER C1 belgesi ile birlikte almaları gerekir.Programa başvuracak kişilerde Hukuk Fakültesi mezunu olmak koşulu aranır.

Tezsiz Spor Hukuku Yüksek Lisans Programı

Bilkent Üniversitesi – Hukuk Master Programları

Bilkent Üniversitesi - Hukuk Master Programları

Bilkent Üniversitesi – Hukuk Master Programları

Tezsiz Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı: Çok yönlü ders programına sahiptir. Program dili ingilizce ve türkçedir. Bir yıl süreli bir programdır. Başvuru koşulları; lisans diploması, İngilizce seviyesinin TOEFL (iBT 87); IELTS 6,5 (at least 5,5 from each module); COPE (C); başvuru sırasında gerekli belgeler; Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi, Not çizelgesi, İngilizce seviye durumunu gösteren belgelerle beraber başvuru yapılmaktadır. Bu program ile, piyasa ekonomisi, hukuk ve ekonominin bileşkesi, rekabet hukuku ve iktisadi regülasyon alanında uzman ünvanı kazanılmış olacaktır.

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı

Lisans derecesiyle kabul edilen özel hukuk tezli yüksek lisans programıdır.

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı

Lisans derecesiyle kabul edilen kamu hukuku tezli yüksek lisans programıdır.

Marmara Üniversitesi – Hukuk Master Programları

Marmara Üniversitesi - Hukuk Master Programları

Marmara Üniversitesi – Hukuk Master Programları

Avrupa Birliği Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı: Tam zamanlı çalışma şekli ile eğitim verilmektedir. Programa kabul şartları; ,ALES sınavına girmiş olma şartı ve bu sınavda en az eşit ağırlık 60 puan şartı KPDS, ÜDS, TOEFL ve Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliği kabul edilen sınavların birinden bu puana eşdeğer bir puan alma şartı, söz konusu sınavlara giremeyen adaylar M.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulunun Merkezi olarak yaptığı dil sınavına girip en az 60 puan almış olmaları gerekir. Mülakat Sınavından başarıyla geçmiş olmak Ağırlıklandırılmış ortalama: Türk uyruklu öğrenciler için ALES (% 50) + Mezuniyet Notu (% 20) + Yazılı Notu (% 15) + Sözlü Notu (% 15) Yabancı uyruklu öğrenciler için sınava girmiş olma koşuluyla ALES (% 15) + Mezuniyet Notu (% 40) + Yazılı Notu (% 30) + Sözlü Notu (% 15) Bu alandan mezun olup yüksek lisans derecesi alan kişiler; Avrupa birliği kamu ve özel hukuk alanında uzman olarak Unvan kazanmış olacaktır.

Avrupa Birliği Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Avrupa Birliği Hukuku İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı

Ana yüksek lisans programları dışında avukatların sadece çalıştıkları alan üzerine yüksek lisanlarında uzmanlaştıkları ve globalleşen dünyanın getirdiği konjektürel yüksek lisans alanları da mevcuttur.Denizcilik hukuku, enerji hukuku, sağlık hukuku, ticari hukuk, bilişim hukuku şeklinde ana yüksek lisans programlarının alt kırılımı şeklinde spresifik alanlarda da uzmanlaşmalar yapılabilmektedir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir