Hukukun Üstünlüğü İlkesi Nedir ve Neden Önemlidir?

Hukukun Üstünlüğü İlkesi Nedir ve Neden Önemlidir?

Hukukun Üstünlüğü hukuk dünyasının en önemli kavramlarından biridir. Statüleri, zenginlikleri veya konumları ne olursa olsun tüm insanların aynı yasa ve kurallara tabi olmasını sağlayan temel ve en önemli olgu, “Hukukun Üstünlüğü” ilkesidir.

Hukukun Üstünlüğü İlkesi;

Kavram kökleri eski uygarlıklara dayanır. Ancak 19. yüzyılın sonlarına kadar yasal bir kavram olarak geliştirilmemiştir. Bir yasama sisteminin adil ve eşit bir şekilde çalışması için hiç kimsenin bu kavram üzerinde olmaması gerektiğini savunur. Bu ilke, tüm insanların yaşadığı dünyada eşit ve hiç kimsenin bir diğerinin üzerinde hareket etmesine izin verilmediği anlamında gelir.

Demokrasi kavramı da, hukukun üstünlüğü ilkesiyle yakından bağlantılıdır. Demokratik bir sistemde “Hukukun Üstünlüğü”, hükümetin halka karşı sorumlu olmasını sağlar . Aynı zamanda hiçbir suçun cezasız kalmasına izin vermez.

Hukukun üstünlüğü aynı zamanda uluslararası hukuk sisteminin önemli bir parçasıdır. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşlar tarafından kabul edilmiştir. “Hukukun Üstünlüğü İlkesi” farklı ülke yasalarına saygı sınırlarını ve vatandaşlarının korunmasını sağlar.

Ne olursa olsun herkesin aynı kanuna tabi olmasını sağlayan önemli bir kavram, Hukukun Üstünlüğü İlkesidir”. Ayrıca; adil bir toplumu elde etmek ve yönetimi halka karşı sorumlu tutulmasını sağlamak esastır.

Bu ilkenin, hukuk dünyasındaki önemine ek olarak, ekonomide çok önemli bir rol oynadığı söylenebilir. ”Hukukun Üstünlüğü İlkesi” altında birleşen bir toplumda; öngörülebilir bir ortam sağlamak için iş yapmak, çalışmak ve üretmek ; başarıya giden yolda en önemli faktörlerden biridir. Bu da ekonomik büyüme ve gelişmenin artmasına yol açacaktır.

“Hukukun Üstünlüğü İlkesinin” belki de en önemli etkisi, bireysel hak ve özgürlüklerin korunmasında da önemli bir rol oynamaktır. Devlet içerisinde her bir hak ve özgürlüğün korunması ve sosyal adaletin teşvik edilmesi ancak “Hukukun Üstünlüğü ilkesi” ile olur.

Sonuç olarak,

Hukukun Üstünlüğü adil ve özgür bir toplum için gerekli olan temel bir ilkedir. Statüleri, zenginlikleri veya konumları ne olursa olsun tüm insanların aynı yasa ve konumlara tabi olmasını sağlar. Ayrıca “Hukukun Üstünlüğü İlkesi”, bireysel ekonomi hak ve özgürlüklerini korur. Aynı zamanda sosyal adaletin teşvik edilmesinde önemli bir rol oynar. “Hukukun Üstünlüğü İlkesi” bir hukuk devletinin en önemli karakteridir.

WJP Hukukun Üstünlüğü Endeksi 2020 adlı yazımızı okumak için tıklayınız

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir