KVKK Şikâyet Modülü

KVKK Şikâyet Modülü

7 Nisan 2016 yılında yürürlüğe girmiş olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin çağdaş standartlar çerçevesinde kişi bilgilerini korumayı amaçlamıştır.

Bu Kanunla kişisel bilgilerin yetkisi olmayan kişilerin erişimine açılmasının önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Böylece Anayasanın 20.maddesinde belirtilen “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilen korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel verileri hakkında bilgilendirme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişini açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir” fıkrasında belirtildiği üzere kişisel veriler bu kanunla güvence altına alınmıştır.

2016 yılından bugüne kadar KVKK düzenlemeler devam etmiş.

2018 yılında Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) bünyesinde  gerçekleştirilen “e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi” etkinliğinde KVK Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, bu alandaki ikincil düzenlemelerin ve Veri Sorumluları Sicili Kayıt Sistemi’nin (VERBİS) tamamlanmak üzere olduğunu belirtmiş ve  şeffaflığın sağlanması için veri sorumlularının Kanun’da istenilen bilgileri kamuya açık bir şekilde buraya bildireceklerini, ayrıca vatandaşların da şikayet modülü üzerinden Kurul’a şikayette bulunabileceklerini sözlerine eklemiştir.

Bir önceki yazılarımızda da yer alan 28.12.2019 tarihinde Resmî Gazete ’de yayınlanan VERBİS kayıt süresinin uzatımı ile ilgili bilgiyi aşağıdaki linkten görüntüleyebilirsiniz.

KVKK Şikâyet Modülü Nedir?

KVKK Şikâyet Modülü - 1

Kişisel Verilerin Korunması konusundaki şikayetler artık elektronik olarak Kurula iletilebiliyor.

Günümüze geldiğimizde 9 Ocak 2020 tarihinde yeni bir düzenleme yapılmış ve KVKK tarafından aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır;

“Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 15. maddesinde “Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar.” hükmü yer almakta olup, bu kapsamda Kurumumuza intikal eden şikayetler Kişisel Verileri Koruma Kurulunca sonuçlandırılmaktadır.

Bu süreçte, vatandaşlarımızın başvurularının daha hızlı ve etkin bir şekilde Kurumumuza iletebilmeleri ve takip edebilmelerini teminen “KVKK Şikâyet Modülü” 09.01.2020 tarihi itibariyle hizmete açılmış olup, söz konusu Modüle https://sikayet.kvkk.gov.tr internet bağlantısından ulaşılabilmektedir.

Şeklindedir.

Kaynak – 1

Kaynak – 2

Kaynak – 3

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir