KVKK VERBİS'e Kayıt Süresinin Uzatılması - 1

KVKK VERBİS’e Kayıt Süresinin Uzatılması

28.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kurul Kararına göre ;

VERBİS Nedir

KVKK VERBİS'e Kayıt Süresinin Uzatılması - 2
KVKK VERBİS’e Kayıt Süresinin Uzatılması – 2

VERBİS; Veri sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’nin kısaltmasıdır. Yıllık çalışan sayısı 50’den veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon liradan çok olan veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik tüm veri sorumlularının kaydolmaları gerekmektedir. Daha önce 01 Ocak 2020 tarihi için bildirilen zorunluluk, tekrar uzatılarak 30 Haziran 2020’ye ertelendi. Kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi 01.10.2018 olan bu veri sorumlularına verilen sürenin toplamda 15 ay olduğunu söyleyebiliriz.

Ayrıca; Yıllık (küçük olmalı) çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon liradan az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularına sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen süre de 30.09.2020 tarihine uzatıldı. Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularına, sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin de 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi.

KVKK hakkında daha fazla bilgi için KVKK hakkında daha önceden hazırlanmış olan blog yazılarını inceleyebilirsiniz.

Bu veri sorumlularına kayıt için toplamda 15 ay verildiğini görüyoruz. Peki neden bu süre tekrar uzatıldı. Bunun başlıca nedeni veri sorumluları tarafından verilen bilgilerin sağlıklı olmaması. Resmi Gazete’de yer alan kurul kararında durum şu şekilde izah edilmiştir.

KVKK VERBİS’e Kayıt Süresinin Uzatılması

KVKK VERBİS'e Kayıt Süresinin Uzatılması - 2
KVKK VERBİS’e Kayıt Süresinin Uzatılması – 2

VERBİS veri tabanı üzerinden özellikle son günlerde iletilen bildirimlerle ilgili olarak yapılan araştırmalarda bazı bildirimlerde işlendiği beyan edilen kişisel verilerle işleme amaçlarının, aktarım gerçekleştirildiği beyan edilen alıcı*alıcı gruplarının, veri konusu kişi gruplarının ,alınan teknik ve idari tedbirlerin özel nitelikli kişisel veriler için alınması gereken yeterli önlemlerin, yurt dışına veri aktarımının ve saklamaya ilişkin beyan edilen sürelerin örtüşmediği, bu konuda ciddi yanlışlıkların ve Kanuna yönetmeliklere aykırılıkların olduğu görülmektedir.”olarak ifade etmiştir.

Oysaki veri sorumlularına, 6698 sayılı Kanunla Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğü getirilmiş olmasının amacı Resmi Gazete ‘de belirttiği üzere;

  • Kişisel verilerde şeffaflığın sağlanması,
  • Veri Sorumlularının gelişigüzel veri girişinin önüne geçilerek belli bir disiplin altına alması,
  • Veri sorumlularının işlediği kişisel verilerle ilgili hesap verebilmesinin sağlanması.
  • Veri sorumlularının Kanuna uyumunun,
  • İstisna kapsamında olmayan tüm veri sorumlularının Sicile kaydolmasının sağlanmasıdır.

Ayrıca Gerçek kişi veya şirketlerin VERBİS üzerinden sicile kayıt yaptırmamaları durumunda Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 18’inci maddesinin birinci fıkrasının ç bendine göre 20.000 liradan 1.000.000 liraya kadar idari para cezası verileceğini de belirtmek isterim.

Kaynak – 1

Kaynak – 2

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir