TANIK ÜCRET TARİFESİ DEĞİŞTİRİLDİ

TANIK ÜCRET TARİFESİ DEĞİŞTİRİLDİ

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 265. maddesi gereğince; tanığın tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak belirlenen “Tanık Ücret Tarifesi” Resmî Gazete’nin 30 Eylül tarih ve 316969 sayılı Resmî Gazete ile yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeden önce en son 02 Ekim 2021 tarihli ve 31616 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan tarifeye göre; günlük 25,00-TL ile 63,00-TL arasında belirlenmişti. Son düzenleme ile bu ücret 30 Eylül 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; günlük 40,00-TL ila 80,00-TL olarak güncellendi.

“Tanık Ücret Tarifleri” ile Cumhuriyet Savcısı, Mahkeme Başkanı veya Hâkim tarafından ifadesine ihtiyaç duyulan tanıklara verilecek tazminatın miktarını ve ödenmesine ilişkin esas ve usuller belirlenmektedir.

Yeni Tarifeye İlişkin Resmî Gazete Tebliğinin Tam Metni Aşağıdadır;

Adalet Bakanlığından:

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

TANIK ÜCRET TARİFESİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince tanığa ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 265 inci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Ücret

MADDE 3- (1) Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak 40,00 ilâ 80,00 TL arasında ücret ödenir.

Giderler

MADDE 4- (1) Tanık, hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki konaklama ve beslenme giderleri de karşılanır.

Muafiyet

MADDE 5- (1) Tanığa bu Tarifeye göre ödenmesi gereken ücret ve giderler hiçbir vergi, resim ve harca tabi değildir.

Yürürlükten kaldırılan tarife

MADDE 6- (1) 2/10/2021 tarihli ve 31616 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Tarife 1/10/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

KolayOfis Kullanıcıları İçin Bilgi

Tanık ücret tarifelerinde yapılan değişiklik, KolayOfis ürünleri için güncellenerek sistemlere gönderilmiştir. Hesaplamalar alanında yer alan “Gider Avansı Hesaplama” alanından; mahkeme türüne göre yaklaşık gider avansı hesabı yapabilir. Güncel tanık ücret tarifesine ulaşabilirsiniz.

2022 yılı Avukat Ücret Tarifesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://microdestek.com.tr/2022-2023-avukatlik-asgari-ucret-tarifesi.html

TANIK ÜCRET TARİFESİ DEĞİŞTİRİLDİ

Tanık Ücret Tarifesi 2020 adlı yazımızı okumak için tıklayınız

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir