Arabulucular İçin Etik Kurallar

Arabulucular İçin Etik Kurallar

Avukatların meslek kuralları olduğunu biliyoruz. Bu kurallara Türkiye Barolar Birliği’nin internet sitesinden de ulaşılabilirsiniz linkini yazının sonunda bulabilirsiniz. 04 Aralık 2022 tarihli son arabuluculuk sınavından sonra artık binlerce arabulucu sicile kaydoldu ya da kaydolmakta, bu arabulucuların çok büyük çoğunluğu ise aynı zamanda avukatlık mesleğini icra etmekte. Peki arabulucular için meslek kuralları var mı? varsa nelerdir? nerden öğrenilir? Avukatlık Meslek kuralları ile çatışan bir kural var mı ? bu yazımızda ona yer vermek istedik.
Arabulucular Etik Kuralları Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmış olup, Arabuluculuk Kurulu tarafından gözden geçirilerek kabul edilmiştir. Bu kullara yazımız sonundaki linkten ulaşabilirsiniz.
Arabuluculuk, taraflara, uyuşmazlık konularını belirleme ve açıklığa kavuşturma, farklı bakış açılarını anlama, menfaatlerini tanımlama, olası çözümleri ortaya koyma, değerlendirme ve istendiğinde de karşılıklı tatminkâr anlaşmalara varma fırsatını sunma gibi çeşitli amaçlara hizmet eder. Arabulucuların bir meslek örgütü bulunmamakta, sicilleri Adalet Bakanlığı tarafından tutulmaktadır.

Arabulucular Etik Kurallarının temel amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

  1. Arabuluculara mesleklerinin icrasında rehberlik etmek ve yol göstermek
  2. Arabuluculuğa başvuran tarafları bilgilendirmek ve onların korunmasını sağlamak
  3. Barışçıl bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak arabuluculuğa toplum tarafından duyulan kamu güvenini arttırmak.
    Arabulucular Etik Kuralları; arabuluculuk sürecini yürütecek ve Arabulucular Siciline kayıtlı bulunan arabulucular tarafından kabul edilmiş sayılır. Arabulucular bu kurallara eksiksiz bir biçimde uymaya özen göstermelidir. Arabulucular Etik Kuralları bütün olarak okunur ve yorumlanır. Kuralların sıralanmasında, öneme göre verilen bir öncelik söz konusu değildir

Eşitliği Gözetme Yükümlülüğü

Kendi Kararını Verme Hakkı

Tarafsızlık

Menfaat İlişkisi veya Çatışması

Sürecinin Niteliği ve Görevin Özenle Yerine Getirilmesi

Gizlilik

Mesleki Yeterlilik

Unvan Kullanımı, Reklam ve Tanıtım

Ücret ve Diğer Masraflar

Arabuluculuk Uygulamasının Geliştirilmesi

Yukarıda sıralanmakta olan Arabuluculuk Etik Kuraları’nın maddelerini incelediğinizde bu kuralların hiçbirisinin avukatlık Meslek Kuralları ile çatışmadığını hatta birbiri ile uyumlu olduğunu göreceksiniz. Bu kurallar bu yüzden de bir avukatın aynı zamanda arabuluculuk yapabilmesine imkan vermektedir.

http://d.barobirlik.org.tr/mevzuat/avukata_ozel/meslek_kurallari/tbb_meslek_kurallari.pdf

https://adb.adalet.gov.tr/Resimler/SayfaDokuman/1512021075717T%C3%BCrkiye%20%20Arabulucular%20%20Etik%20Kurallar%C4%B1.pdf

Arabulucular İçin Etik Kurallar

V.2.0.3.1-F – V.2.0.3.1-F Güncellemesi ile Gelen Yenilikler – adlı yazımızı okumak için tıklayınız

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir