Hukuk Büro Örgüt Yapı

Hukuk Büro Örgüt Yapı larınızı Optimize Edin !

Hukuk büro örgüt yapı nız , kuruluşundan bu yana veya ihtiyaç ve talepler doğrultusunda anlık olarak kurgulanarak hazırlanan iş ve süreçleri doğrultusunda ağır işlemeye ve verimsiz hale dönüşmüş olabilir. Bu aşamada hukuk büro örgüt yapı nızı gözden geçirmeniz ve bazı noktalarda iyileştirme çalışmaları yapmanız gerekir. Bu yenileme ve iyileştirme çalışmalarınız için aşağıda ki temel basamakları takip edebilirsiniz.

Hukuk Büro Örgüt Yapı sının Yalınlaştırılması :

Örgüt yapısının yalınlaştırılması aşamasında , büro içerisinde bazı çevresel faktörler veya iç dinamiklerden dolayı ortaya çıkmış olan birim , pozisyon , ünvan gibi iş ve iş süreçlerinin , yaratmış olduğu yüksek maliyet ve iş akışlarını ağırlatmalarının önüne geçilir. Temel amaç belirli bir dönem ihtiyaç duyulmuş veya geçiş süreçlerinde oluşturulmuş olan bu işlevlerin yalınlaştırılmasının sağlanmasıdır. Bu sayede çevresel faktörlere aynı anda karşılık verebilecek ve daha dinamik daha esnek bir yapı oluşturulacaktır. Böylece doğru işleri, en doğru şekilde yapmak için daha az insan, daha az para, daha az zaman, daha az emek ve enerji gerekecektir.

Hiyerarşik Basamakların Azaltılması :

Bir düşünüre göre hiyerarşik yapıya eklenilecek olan her basamak üst yönetim ile gerçekleştirilecek olan iletişimin % 50 oranında azalmasına sebep olacaktır. Bu bakış açısından yola çıkarak zaman içerisinde oluşturulmuş olan ve iletişim akışına zarar veren hiyerarşik basamakların ortadan kaldırılması gerekir. Peki hangi hiyerarşik basamağı neye göre kaldırmalıyız ? Bu noktada o basamaktan elde edilen verimlilik ve karlılık oranları ile o basamak olmadan elde edilen verimlilik ve karlılık oranları karşılaştırılır. Yapılacak olan analiz sonrasında faydadan çok zarar oluşturan basamak örgüt yapısından çıkartılır.

Sıfır Hiyerarşi :

Sıfır hiyerarşi kapsamında , örgütte hiyerarşik açıdan farklı düzeyler oluşturmak yerine küçük ve kendi içlerinde yeterli olan gruplar oluşturulur. Bu gruplar yine üst yönetime bağlı çalışır. Ancak her iş akışını üst yönetime yansıtmaz. Sadece yönetim bilgi talebi doğrultusunda kendileri ile iletişime geçerler. Bu sayede her aşamada üst yönetime danışmak yerine sadece ihtiyaç duyulduğu anlarda üst yönetim ile iletişime geçilir. Böylelikle iş akışına büyük bir hız katılmış olur.

Örgütsel Öğrenme :

Hukuk büro çalışanlarının sürekli olarak kendini eğitmesi ve geliştirilmesi hedeflenir. Böylelikle hem dinamik hem de sürekli olarak gelişen bir büro örgüt yapısı oluşturulur. Bu noktada eğitim ve gelişim süreçleri ile ilgili olarak temel görev insan kaynaklarına aittir.

Esneklik :

Çevresel faktörler ve yoğun rakebat koşulları doğrultusunda sürekli olarak büro yönetim anlayışlarında değişmler meydana gelebilmektedir. İşte bu meydana gelen değişimlere hızlı tepkiler vermek ve ayak uydurabilen bir örgüt yapısı oluşturmak gerekmektedir.

Yetkinin Yaygınlaştırılması :

Geleneksel büro yönetimi yapılarında her işlem üst yöneticiye danışılır ve üst yöneticilerin oluşturmuş oldukları plan ve stratejiler doğrultusunda işlemler yapılır. Yetki yaygınlaştırması ile birlikte uzmanlaşma ortaya çıkartılır ve konu ile ilgili işlemler bu uzman kişiler üzerinden yönetilir. Üst yönetime yapılan işlemler sonucunda rapor sunulması ve eğer aksama görünen iş akış ve süreçler varsa düzenlemeleri gerçekleştirebilinir.

Bu temel adımlar sonrasında hukuk büro örgüt yapı nızı optimize edebilirsiniz.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir