Hukuk Büroları için Yönetim Ödülleri EFQM

Avrupa ve Türkiye’de EFQM Kalite Yönetimi

(Hukuk Büroları İçin Yönetim Ödülleri)

EFQM, Avrupa kalite yönetim vakfı tarafından standartları belirlenen bir mükemmellik modelidir. Küresel olarak rol model olmayı benimsemek sürdürülebilir kılmak ve artarak devam ettirmek hedef olarak belirlenmektedir. Hukuk büroları da “Müvekkillerine Üstün Kalitede Hizmet Verme Anlayışını” “EFQM Mükemmellikte Kararlılık” ve “EFQM Mükemmellikte Yetkinlik” belgeleri ile göstermektedirler.

EFQM modeli nedir? EFQM Mükemmellik modeli Avrupa İnsan Haklarına ve Avrupa sosyal şartında belirtilen değerleri esas almaktadır. Mükemmellik konusunda temel kavramlar, temel insan haklarının evrensel olarak uygulandığı düşünülerek kuruluşların Birleşmiş Milletler‘in ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin hedeflerini desteklemek için uygulanabilir rolün detaylarını oluşturmaktadır.

Kuruluşların sektör, büyüklük, yapı gibi durumlardan bağımsız olarak her kuruluşun başarılı olabilmesi için bir başarı modeli oluşturması gerekmektedir EFQM Mükemmellik Modeli, başarılı olmak için bir araç olmaktadır.

 • Kurumsal mükemmelliğe giden yolda kurumun nerede olduğunun değerlendirilmesi, kurumun belirlenmiş vizyonu ve misyonu ile ilişkili olarak gerekli analizlerin yapılarak güçlü yönlerinin ve olası iyileştirme alanlarının farkına varılması için kuruluşa yardımcı olunması.
 • Kuruluşun; fikirleri ve yaptıkları ile ilgili ve kurum için süreçlerle ilgili ortak bir dil ve düşünce tarzının oluşturulması
 • Mevcut ve planlanan girişimlerin bütünleştirilmesi, tekrarların önlenmesi ve yapılması gerekenlerin belirlenmesi
 • Kuruluşun yönetim sistemi için temel bir yapı oluşturulması.

 

 

ekran-alintisi

 

 

EFQM Nedir

EFQM modeli kuruma bütünsel bir yaklaşım sunmaktadır. Model; kuruluşun gereksinimlerine ve işlevine bağlı olarak sürdürülebilir kurumsal mükemmellik doğrultusunda bir üst çerçeve oluşturur ve böylece bu türden çok sayıda yönetim aracı ile birlikte kullanılabilir.

Mükemmel kurumlar çalışanları ve müşterileri açısından beklentilerini karşılayan veya aşan yüksek düzeyde performans gerçekleştirir ve bu performansı sürdürür.

EFQM, başarının takdir edilmesi, tanıtılması ve aynı zamanda sürdürülebilir başarıya ulaşmak isteyen kuruluşlara rehberlik edilmesi amacıyla kurulmuştur. Temel 3 unsurla gerçekleşir;

 • Mükemmelliğin temel kavramları; mükemmelliğe erişilebilmesi için gereken temel ilkeler
 • EFQM Mükemmellik Modeli: Kuruluşların Temel Kavramları ve RADAR uygulamasına yardımcı olacak çerçeve ve güçlü bir yönetim aracı
 • RADAR: Sürdürülebilir başarıyı elde etmeyi amaçlayan bir kuruluşun, bu yolda karşılaştığı güçlükleri aşması için kuruluşu desteklemek üzere kullanılabilecek dinamik bir değerlendirme çerçevesi ve güçlü bir yönetim aracı.

Hukuk bürolarında, verilen hizmetin bir ürün olmaması sebebi ile en önemli nokta müvekkillerin alacakları hizmetin sonucu ve sürecindeki memnuniyetin mükemmelliği ve bunun devam ettirilebilir olabilmesi. Bu da ancak bir sistem kurularak gerçekleşebilecektir.

ekran-alintisi2

EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ KRİTERLERİ

 • Liderlik
 • Strateji
 • Çalışanlar
 • İş Birlikleri ve Kaynaklar
 • Süreçler, Hizmetler
 • Müşterilerle ilgili Sonuçlar
 • Çalışanlarla ilgili Sonuçlar
 • Toplumla ilgili Sonuçlar
 • İş Sonuçları

EFQM sadece bir mükemmellik anı değil veya bir kez yaşanan bir başarı değil “sürdürülebilir mükemmellik” kavramına da ayrıca der vermekte ve belge ile ödüllendirilmektedir.

Sürdürülebilir mükemmellik kavramı dediğimizde bazı temel kavramlar vardır:

 • Müşteriler için Değer Katma
 • Sürdürülebilir Bir Gelecek Yaratma
 • Kurumsal Yetenekleri Geliştirme
 • Yaratıcılık ve Yenileşimden Yararlanma
 • Vizyoner, Esin Veren ve Bütünsel Liderlik
 • Çeviklikle Yönetme
 • Çalışanların Yetenekleriyle Başarma
 • Mükemmel Sonuçları Sürdürme

EFQM Mükemmellik Nasıl Başvurulur ve Değerlendirme Nasıl Yapılır ?

Ödülü değerlendirme süreci her yıl ocak ayında başlamaktadır. Mükemmellik Ödülü’ne başvuracak kuruluşların her sene Ocak ayı içinde Türkiye Mükemmellik Ödülü Yürütme Kurulu’nun (TMÖYK) ilan ettiği tarihe kadar başvuru formunu doldurarak göndermesi gerekmektedir. Saha ziyaretleri ve uzman jüri görüşlerinin alınması şeklinde değerlendirmeler yapılmaktadır. Başvuru sürecinden itibaren yaklaşık yedi ay süren bu süreç sonunda Jüri tarafından ödül almak için gereken şartları karşıladığı tespit edilen kurumlar, her yıl Kasım ayında düzenlenen geleneksel Kalite Kongresinin sonunda yer alan Ödül Töreninde büyük bir coşku iç

 • Başvuru raporundaki bilgilerin doğrulanması
 • Anlaşılmayan noktaların açıklığa kavuşturulması
 • Kuruluşta çalışanlarla görüşmeler yapılması ve atmosferin yerinde algılanması

EFQM Mükemmellik Ödülü’ne başvurmayı planlayan kuruluşlarımızın öncelikle Türkiye Mükemmellik Ödülü kapsamında değerlendirilmeleri tavsiye edilmektedir. Bu sebeple başvuran ve saha ziyaret sonrasında yapılan değerlendirmelerde tüm kurumlara ger bildirimler verilmektedir. Bu geri bildirimler kurumların güçlü yönleri ve geliştirmeye açık olan yönlerini analiz etmektedir.

 

 

ekran-alintisi3

 

 

 

 

Türkiye Mükemmellik Ödülü

Hukuk Bürosu Türkiye Mükemmellik Ödülüne Neden Başvurmalı ?

 • Büronuzun imajı ve tanınırlığı için
 • Gerçek potansiyelinizi keşfetmek için
 • Çalışan motivasyonu
 • Bağımsız geri bildirim
 • Hizmet başarınızın belgelenmesi, ulusal ve Avrupa düzeyinde tescil edilmesi için

Türkiye Mükemmellikte Süreklilik Ödülü

 

ekran-alintisi4

Kim Başvurabilir?

En az üç yıl önce Türkiye Mükemmellik ödülü veya EFQM Avrupa Mükemmellik Ödülü almış tüm kurumlar başvuruda bulunabilir.

Hukuk büroları mükemmellikte süreklilik ödülü ile hizmet kalitelerindeki standardın ve devam eden başarılarının, müvekkil memnuniyetlerinin ödülünü almış olurlar.

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir