İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir ? Hukuk Bürolarında Efektif Olarak İnsan Kaynakları Yönetimi Nasıl Kullanılır ?

İnsan Kaynakları Yönetimi genel bir tabir ile , organizasyonlarda ( işletme , fabrika , ofis … ) üretim ve hizmet verme , kar elde etme hedeflerine ulaşmak için kullanmak zorunda olunan insanların , en maksimum düzeyde verim alınarak çalıştırılmasını amaçlayan bir yönetim şeklidir. İnsan kaynakları yönetimi , tüm organizasyonel yapıyı kapsar. Daha açık şekliyle , en üst düzey yöneticiden , en alt seviye çalışan işçiye kadar İnsan Kaynakları Yönetimi etkin olur. Organizasyonlar daha sağlam temellerde kurulup büyümesi ve olgunluk döneminde de ayakta durabilmesi adına İnsan Kaynakları Yönetimi çok büyük önem taşımaktadır. Tatmin edilmemiş çalışan ve başarı odaklı olarak güdülenmemiş çalışanlar sonucu ekonomiklik , verimlilik ve performans ile beraber iş kalitesine ulaşmak mümkün olmayacaktır. Standart bir İnsan Kaynakları Yönetimi dahilinde organizasyon yönetimi , personel idaresi , iş gücü yönetimi ve endüstriyel yönetim başlıkları yer alır. İnsan kaynakları yöneticisi bu dört başlık üzerinde çalışmalarını yapar ve şirket karlılığını arttırmayı hedefler.

Hukuk bürolarında ise İnsan Kaynakları Yönetimi diğer organizasyonlarda ki yönetim anlayışı ile genel anlamda benzerlik göstermektedir. Ancak hem uygulama safhasında hem de hukuk büro ve departmanlarının kendilerine özgü farklılıkları sebebi ile standart bir İnsan Kaynakları Yönetimiyle farklılıklar gösterir. Standart bir işletme anlayışının biraz dışında süreçleri ve çalışanları olan hukuk büro ve departmanları , İnsan Kaynakları Yönetimi ‘nde de bu sebep dolayısıyla farklı yollar izlemek durumunda kalmaktadır. Temel amaç olarak yine verimliliği , ekonomikliği ve çalışanlardan optimum fayda etmeyi ; ayrıca iş yaşamının niteliğini yükselterek rekabet anlayışının üstünlüğünü sağlamayı hedefler.

Hukuk Büro ve Departmanlarında  İnsan Kaynakları Yönetimi Hangi Temellere Dayandırılmalı ?

İnsan Kaynakları Yönetimi ‘nin , hukuk büro ve departmanlarında uygulama aşamasında standart işletmelerle ayrımlar gözlenebilir. Standart bir organizasyon içerisinde uygulanacak olan iş analizi ve dizaynı hukuk büro ve departmanlarında çok daha farklıdır. Örneğin ; bir işletme içerisinde satın alma departmanının önemi çok büyüktür. Ancak hukuk büro ve departmanlarında satın alma departmanın faaliyet göstermesi çok büyük önem arz etmez. Başka bir deyişle satın alma departmanının hukuk büro ve departmanlarında olmaması halinde , olağan iş akışı ve yönetim uygulamalarında sorun teşkil etmez.

İnsan Kaynakları Yönetim anlayışı içerisinde hukuk büro ve departmanlarının en önemli süreçleri , kaynak planlaması ve çalışan seçimi ile beraber çalışanların eğitimi ve gelişimi , sürekli olarak performans değerlendirmelerin yapılması , iş değerleme teknikleri ve ücret yönetimi temel oluşturur. Ayrıca hukuk büro ve departmanlarında çalışan kişilerin demografik olarak daha yüksek bir gelir ve daha yüksek tatmin düzeyleri olduğu için , standart insan kaynakları yönetimi içerisinde önemli bir yeri bulunan işçi güvenliği ve çalışan sağlığı konusunun yerini saygınlık ve kişisel doyum konularıyla ilgili olan uygulamaların yapılması daha sağlıklı olacaktır.

Hukuk Büro ve Departmanlarında İnsan Kaynakları Yönetimi

Hukuk Büro ve Departmanlarında İnsan Kaynakları Yönetimi

Temel adımlar sonrasında oluşturulacak olan uygulama süreçleri ve süreçlerin kontrolleri ile süreç optimizasyonu çalışmaları ; hukuk büro ve departmanlarının oturmuş olan yönetim anlayışı benzerlik göstermektedir. Aksi halde İnsan Kaynakları Yönetimi ve genel yönetim anlayışı arasında oluşacak farklılıklar , uygulama sonrasında ki aşamalarda problemlere sonuç oluşturabilir. Örneğin , tek merkezli bir yönetim anlayışına sahip bir hukuk büro veya departmanı İnsan Kaynakları Yönetimi dahilinde oluşturacağı iş tanımlamalarında çoğulcu bir yönetim anlayışına hitap eden süreçler oluşturamaz. Oluşturulsa bile İnsan Kaynakları Yönetimi ‘nin temel amacı olan verimlilik , ekonomiklik ve maksimum fayda anlayışına ulaşılamaz.

Kurumsallaşan hukuk büro ve departmanlarının kesinlikle etkin bir İnsan Kaynakları Yönetimi’ne ihtiyaçları vardır. Bir adım ileriye gitmek ve rakipleri karşısında başarılı olabilmek adına , oluşturulacak her bir sürecin çok büyük bir önemi vardır.

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir