İstanbul Barosu Seçimleri

İstanbul Barosu Seçimleri ve Yıllar İçindeki Değişimi

Kuruluşu Cumhuriyet Dönemi öncesine dayanan İstanbul Barosu, savunma mesleğinin düzenlenmesi ile ilgili ilk yazılı belgenin ortaya çıkmasından 2 yıl sonra 5 Nisan 1978 yılında kurulmuştur. O zaman ki adıyla Dava Vekilliği yapanlar, ilk baro seçimini gerçekleştirdiği tarihte sadece 63 kişilerdi. İlk baro toplantısı en yaşlı dava vekili olan Kostaki SARDENESKİ başkanlığınca yapılmıştır. İlk başkan da Alexandre Meryem KOULİ 2 yıllığına seçilmişti. 2 yıl sonra yapılan ikinci genel kurulda ise yine yabancı uyruklu bir avukat olan Rus Fransuva ROSOLATO başkan olarak seçilmişti. 1893 yılı baro seçimlerinde bir ilk olmuş ve o tarihe kadar kendisine ait olmayan çeşitli yerlerde yapılan baro genel kurulu ilk kez İstanbul Barosuna tahsis edilen İstanbul Adliye Sarayının en üst katında yapılmıştır. 1933 yılında yaşanılan büyük yangına kadar tüm genel kurullar bu adreste gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Cumhuriyetinin kurulması ile birlikte ülkede yaşanılan köklü değişikliklerden baro da nasibini almış. O tarihe kadar baroya kaydını yaptıramayan bayan avukatların kaydı yapılmaya başlamıştır. İstanbul barosuna 1928 yılında ilk kaydını yaptıran bayan avukat olarak tarihe geçen avukatımız ise Bayhan NİL olmuştur. Beyhan NİL hukuk fakültesinden mezun olan ilk bayan avukat değildir. Hukuk fakültesinden mezun olarak Türkiye’ nin ilk bayan avukatı Süreyya AĞAOĞLU’ nun İstanbul Barosuna kaydı ise 1936 yılına dayanmaktadır.

İstanbul Barosu Seçimleri - Süreyya Ağaoğlu

İstanbul Barosu Seçimleri – Süreyya Ağaoğlu

Süreyya Ağaoğlu’nun hayatı ile ilgili yazıyı incelemek için tıklayınız

1945 yılında Türkiye Cumhuriyetinin Birleşmiş Milletler Üyeliğine kabulü ve ardından imzaladığı İnsan Haklar Evrensel Bildirisi, İkinci Dünya Savaşı yılları, Çok Partili Döneme geçiş, ve iktidarın el değiştirmesiyle yaşanılan antidemokratik gelişmeler ülkede ki diğer barolarla birlikte İstanbul Barosu’ nu da hukuk mücadelesine itmiştir.

1960 yılında İstanbul Barosu yıllarca tartışılacak “Devrik İktidar mensuplarının yargılanmalarında, hiçbir baro üyesinin görev almaması” kararını almıştır. Bu karar hukukçular tarafından “sanığın savunma hakkına aykırı” görüldüğü için yıllarca tartışılmıştır.

1975 yılında ülkede yapılan genel seçimler sonunda koalisyon iktidarı (MC-Milliyetçi Cephe Hükümeti) ülke yönetimine gelmiştir. Yine aynı yıl içerisinde yapılan Baro seçimlerinde ise başkan seçilen Mesleki Dayanışma Grubunun adayı Mehmet Ali İKİZER olmuştur. Bu dönemde devam eden sağ-sol çatışmalarında kan dökülmesini protesto etmiştir. İstanbul Barosu avukatları, tarihte ilk kez cüppelerini giyerek “Kan Dökülmesine Son, Hukuka Saygı” yürüyüşü yapmışlardır.

İstanbul barosunun 100 ncü Kuruluş Yıldönümü olan 1978 yılına protestolar gölgesinde girilmiştir. 1977 yılının Mart Ayında alınan “Duruşmalara Girmeme” kararına en fazla katılım İstanbul Barosu üyeleri tarafından sağlanmıştır. “Örgütlenme Özgürlüğü” ve “Ölüm Cezalarının Kaldırılması” ana temalı birçok komisyon kurulmuş ve bu komisyonlarda yapılacak eylemler ile ilgili birçok karar alınmıştır.

İstanbul Barosu 12 Eylül Dönemi ve Sonrası

12 Eylül 1980 yılında yapılan askeri darbeden hukuk alanı da nasibini almış, askeri yönetim hukuki alanda da değişiklikler yapmıştır. 1961 Anayasası tamamen değiştirilerek, İstanbul Barosu iki günlüğüne kapatılmış ve tüm evraklarına el konulmuştur. 1980 yılında yapılması planlanan Baro Genel Kurulu askeri yönetim tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir.

İstanbul Barosu Seçimleri - 12 Eylül Dönemi

İstanbul Barosu Seçimleri – 12 Eylül Dönemi

12 Eylül Askeri darbesi dönemi ve sonrası birçok örgüt gibi Baro için de mücadele dönemi olmuştur. 1984 yılında yürürlüğe giren yasayla Avukatlık Mesleğine çok önemli zararlar verilmiştir. İstanbul Barosu, savunma hakkını kısıtlayan bu yasayla mücadele verirken dönemin baro başkanı Orhan APAYDIN “Barış Derneği Davası” sanığı olmuştur. Apaydın, demokrasinin, hak ve özgürlüklerin ve hukukun üstünlüğünün mücadelesini verirken, Baro Başkanlığı görevinden alınmıştır.

1988 yılında Baro Başkanlığına Turgut KAZAN seçildi. Döneminde yapılan çalışmalar neticesinde, Baronun Kurumsal kimliğinin yeniden parlaması, siyasi iktidarın ise hukukla ilgili çalışmalarda baronun da görüşünü almaya özen gösterdiği yıllar olmuştur. Yine aynı dönemde 1992 yılında İstanbul Barosunda CMUK servisi, 1994 yılında ise Staj Eğitim Merkezi kurulmuştur.

8 yıl süren Şevket KAZAN döneminden sonra İstanbul Baro Başkanlığına Yücel SAYMAN geldi. Yaklaşık 30 yıl süren Hukukun Üstünlüğü Mücadelesi meyvelerini vermeye başlamış ve 1136 sayılı Avukatlık Yasası ile ilgili değişiklikleri öngören 4667 sayılı yasa Mayıs 2001 de yürürlüğe girerek, baroları daha da bağımsız hale getirmiştir.

İstanbul Barosunda Son On Yıl İçerisinde Yaşanılan Seçim Süreçleri…

İstanbul Barosu Seçimleri 2008

İstanbul Barosu Seçimleri 2008

İstanbul Barosu Seçimleri 2008

2008 yılı itibariyle yaklaşık 24 bin üyesi bulunan İstanbul Barosu dünyanın en büyük baroları arasında yer almaktaydı. 2008 yılı Baro Seçimlerine Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adına Av.Muammer AYDIN, Çağdaş Avukatlar Grubu adına Av.Kemal AYTAÇ, Hukukun Üstünlüğü Grubu adına Av.Şadi ÇARSANCAKLI, Katılımcı Avukatlar Grubu adına Av.Mebuse TEKAY, Birlik Platformu adına Av.Uğur YETİMOĞLU ve Savunma Avukatları Grubu adına Av.Muhittin KÖYLÜOĞLU olarak toplam 6 aday katıldı.

25-26 Ekim 2008 tarihinde Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında yapılan seçimlerde, İstanbul Barosuna kayıtlı 23.573 avukattan 16.870 avukat oy kullandı. Seçimleri, geçerli oyların % 33.31 ini alan, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adına Av.Muammer AYDIN kazandı. Av.Muammer AYDIN’ ı sırasıyla 4362 oyla toplam oyların % 25.86 sını alan Çağdaş Avukatlar adına Av.Kemal AYKAÇ, oyların 3649 tanesiyle % 21.63’ ünü alan Av.Şadi ÇARSANCAKLI takip etti. Katılımcı Avukatlar Grubu’nun adayı Av.Mebuse TEKAY 2 bin 450 ile % 14.52, Çağdaş Avukatlar Birliği’nin adayı Av.Uğur YETİMOĞLU 559 oyla % 3.31 ve Savunma Avukatları’nın adayı Av.Muhittin Köylüoğlu da 231 oy alarak % 1.37 orana sahip oldu

İstanbul Barosu Seçimleri 2010

İstanbul Barosu Seçimleri 2010

İstanbul Barosu Seçimleri 2010

Haliç Kongre ve Sergi Sarayı’nda 06-07 Kasım 2010 tarihlerinde yapılan 2010 İstanbul Barosu Genel kurulunda başkanlık seçimi için 5 grup 6 aday yarıştı.
Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu seçime Doç.Dr.Ümit KOCASAKAL ve eski başkan Av.Muammer AYDIN ile katıldı. Hukukun Üstünlüğü Platformunu Av.Satılmış ŞAHİN, Katılımcı Avukatlar Grubunu Av.Mustafa Kemal GÜNGÖR, Özgürlükçü Hukuk Platformunu Av.Feyzi ÇELİK ve Çağdaş Avukatlar Grubunu ise Av.Kemal AYTAÇ temsil etti.

Seçimi Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adına yarışan iki adaydan biri olan Doç.Dr.Av.Ümit KOCASAKAL oyların % 30.68 ini alarak toplam 6.080 oyla kazandı. Aynı grubun diğer adayı Av.Muammer AYDIN 4.520 oyda kalarak % 22.81 le ikinci oldu. Bu ikiliyi sırasıyla % 20.46 ile Hukukun Üstünlüğü Platformu Adayı Av.Satılmış ŞAHİN, % 16.39 la Çağdaş Avukatlar Grubu Başkan Aday Av.Kemal AYTAÇ, % 6.24 le Av.Mustafa Kemal GÜNGÖR, % 3.42 ile de Av.Feyzi ÇELİK takip etti.

İstanbul Barosu Seçimleri 2012

İstanbul Barosu Seçimleri 2012

İstanbul Barosu Seçimleri 2012

28.884 üyesiyle, dünyanın en büyük barosu ünvanıyla seçimlerine giren İstanbul Barosu, Genel Kurul Başkan seçiminde 22.019 geçerli oy kullanıldı. Önce İlke Çağdaş Avukatlar grubu adına eski başkan Dç.Dr.Av.Ümit KOCASAKAL’ la birlikte bir önceki dönemde başkan seçilen Av. Muammer AYDIN yarıştı. Bu seçimlerin diğer iki adayı ise Hukukun Üstünlüğü Platformundan Av.Rıza SAKA, Özgürlükçü Katılımcı Çağdaş Avukatlar adına ise, 1987 yılında “Dayağa Karşı Dayanışma Yürüşünün” sembol isimlerinden Av.Filiz KERESTECİOĞLU oldu.

14 Ekim 2012 Pazar günü, Sütlüce’ deki Haliç Kongre Sarayında yapılan seçim sonucunda oyların % 58.30 unu alan Dç.Dr.Av.Ümit KOCASAKAL 12.836 oyla başkanlığa ikinci kez seçildi. 4650 oyla oyların % 21.12 sini alan Hukukun Üstünlüğü Platformu adayı Av.Rıza SAKA ikincilikte kaldı. Eski başkan KOCASAKAL’ la birlikte seçimlere aynı gruptan giren Av.Muammer AYDIN sadece % 4.74 oranında oy alarak, 1038 oyla yarışın oldukça dışında kaldı. Diğer aday Av.Filiz KERESTECİOĞLU ise 3495 oyla % 15.84 de kaldı.

İstanbul Barosu Seçimleri 2014

İstanbul Barosu Seçimleri 2014

İstanbul Barosu Seçimleri 2014

2014 İstanbul Barosu başkanlık seçimlerine, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu, Hukukun Üstünlüğü Platformu, Çağdaş Avukatlar Grubu, Milliyetçi Avukatlar Grubu ve Özgürlükçü Demokrat Avukatlar Grubu olmak üzere 5 grup katıldı. Bu gruplardan Özgürlükçü ve Demokrat Avukatlar grubu 2 aday gösterirken diğer gruplar sadece 1 aday gösterdi. Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubundan, son iki dönemdir seçilerek başkanlık yapan Av.Ümit KOCASAKAL yeniden aday gösterildi. Hukukun Üstünlüğü Platformunu Av.Abdullah ARAR, Çağdaş Avukatlar Grubunu Av.Ayhan ERDOĞAN, Milliyetçi Avukatlar grubunu ise Ali Rıza KAPLAN temsil etti. Bu seçimlere Özgürlükçü ve Demokrat Avukatlar Grubu, Av.Yıldız İMREK ve Av.Ercan KANAR’ la birlikte katıldı.

18-19 Ekim 2014 tarihinde, Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilen Genel Kurul ve arkasından yapılan Başkanlık seçimleri şölen havasında geçti ve son iki dönemdir başkanlık yapan Av. Ümit KOCASAKAL, büyük bir farkla oyların % 65.84 ünü alarak üçüncü kez seçildi. KOCASAKAL’ ın 14.435 oy aldığı seçimlerde Hukukun Üstünlüğü platformundan Av. Abdullah ARAR 2855 oyla % 13.02 de kaldı. Özgürlükçü ve Demokrat Avukatlar Grubundan Av.Yıldız İMREK ve Av.Ercan KANAR 1763 oyla %8.04, Milliyetçi Avukatlar Grubu Ali Rıza KAPLAN 1502 oyla %6.85 ve son olarak da Çağdaş Avukatlar Grubundan Av. Ayhan ERDOĞAN ise 1369 oyla geçerli oyların 6.24 ünü aldı.

Üçüncü kez İstanbul Barosu Başkanlığına Seçilen Doç.Dr.Av.Ümit KOCASAKAL, sonuçların açıklanmasından sonra yaptığı konuşmada;

Bu seçim sonuçları sadece Ümit Kocasakal’ ın başarısı değil, bu bir ilkenin, bir kimliğin, bir anlayışın zaferidir. Bence herkes bu durumdan bir sonuç çıkarmalı. Çünkü bu, biat etmemenin, dik durmanın, birtakım ilkelerden ödün vermemenin bir sonucudur. Bu aynı zamanda Cumhuriyetin kuruluş felsefesi ve ilkelerini, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü açık bir şekilde savunmanın bir sonucudur.

İstanbul Barosu Seçimleri 2016

İstanbul Barosu Seçimleri 2016

İstanbul Barosu Seçimleri 2016

Son üç dönemdir Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adına aday olan ve genel kurul tarafından seçilerek son 6 yıl İstanbul Barosuna başkanlık yapan Doç.Dr.Av.Ümit KOCASAKAL’ ın bu seçimlerde aday olmayacaktı.

Aktif olarak yaklaşık 38 bin üyesi bulunan İstanbul Barosu Başkanlık seçimleri, 22-23 Ekim 2016 tarihlerinde, Haliç Kongre Merkezinde yapıldı. Toplam 5 grubun yarıştığı seçimlerde,

  • Önce İlke Çağdaş Avukatlar grubu adına Av.Mehmet DURAKOĞLU,
  • Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu adına Av.Several BALLIKAYA ÇELİK,
  • Hukukun Üstünlüğü Platformu adına Av.Mehmet SARI,
  • Avukat Hakları Grubu adına Av.Ömer KAVİLİ ve
  • İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu adına ise Av.Ali Rıza KAPLAN yarıştı.

Toplam 92 sandıkta oy kullanan 23.921 seçmenin % 54.42 si bir önceki seçimde verdiği kararı değiştirmeyerek Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Av.Mehmet DURAKOĞLU’ nu 13.019 oyla başkan seçti. DURAKOĞLU’ nu;

  • 3.423 oyla, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Av.Several BALLIKAYA ÇELİK,
  • 3.040 oyla Hukukun Üstünlüğü Platformu Adayı Av.Mehmet SARI % 12.71,
  • Avukat Hakları Grubu Adayı Av.Ömer KAVİLİ 2.740 oy olarak % 11.45,
  • İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu adayı Av.Ali Rıza KAPLAN ise 1.699 oy alarak, toplam oyların % 7.10 unu alarak takip etti.

Baro Başkanı seçilmesiyle birlikte söz alarak kürsüye gelen Av.Mehmet DURAKOĞLU yaptığı konuşmasında;

Bundan böyle şu anda kazandığımız zaferlerin başarısıyla asla kibirlenmeden sadece bu başarıyı bir hizmetin, bir inancın sonucu olarak gerçekleştirdiğimizi bilerek ve aynı çizgi içerisinde devam ederek yürüyeceğiz.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir