TBB Meslek Kuralları Değişikliği

TBB Meslek Kuralları Değişikliği

Türkiye Barolar Birliği (TBB) meslek kurallarında değişiklik çalışmalarını sonuçlandırdı. Yeni kurallar ile bağlı çalışan avukatlar ile bağlı çalışılan avukat mesleki anlamda eşitlendi. Ayrıca stajyer avukatın çalışma şekli ve süresi zorunlu staj eğitim programına göre belirlenecek.

Değişiklik Hakkında

20 Aralık 2022 tarihinde TBB meslek kuralları değişikliği hakkında duyuru yayımladı. Duyuruda Olağan Genel Kurul’unda “Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları Değişiklik Önerisinin” gündem maddesi olarak görüşüldüğü belirtildi. Sonuç olarak öneri, bir kısım maddelerde değişikliğe gidilmek suretiyle kabul edilmiş. İlgili değişiklikler ise madde madde, karşılaştırmalı olarak duyuruya eklenmiştir.

Söz konusu değişikler:

 1. Madde – Avukatlar ve avukat stajyerleri, mesleğe yaraşır bir kılık ve kıyafetle mahkemelerde görev yaparlar. Duruşmalara, Türkiye Barolar Birliği’nce şekli saptanmış cübbe ile ve temiz bir kıyafetle çıkarlar. Erkek avukatlar, iklim ve mevsim koşullarının elverdiği ölçüde kravat takarlar.
 2. Madde – Avukat savunma için zorunlu gerekli olmadıkça davanın uzaması sonucuna varacak isteklerden kaçınır.
 3. Madde – Danıştay 8. Daire 15.10.2015 tarih ve 2015/3582-8680 sayılı bozma sonrası iptal kararı nedeniyle mülga edildi.
 4. Madde – Hiçbir avukat, herhangi bir meslektaşı özellikle hasım vekili meslektaşı hakkında küçük düşürücü nitelikteki kişisel görüşlerini açıkça belirtemez.
  İkinci paragraf Danıştay 8. Daire 17.01.2017 tarih ve 2016/12242E. 2017/31K. sayılı bozma sonrası iptal kararı ile ilk cümle iptal edilmiştir, ikinci cümle de iptal edilen düzenleme ile ilişkili olduğu için tümüyle kaldırılması gerekliliği nedeniyle mülga edildi.
  Resmi ya da özel kuruluşlarda bağımlı olarak birlikte çalışan avukatlar, kadro görevleri ne olursa olsun, adalet ve eşitlik ilkelerinden ayrılmamaya ve iş dağıtımı, denetimi ve her türlü iş ilişkilerinde meslek dayanışmasına ve onuruna uymayan davranışlardan kaçınmaya özen göstermekle yükümlüdürler.
 5. Madde – Avukat, dava türü ve usulü ne olursa olsun, duruşma esnasında mahkemeye verdiği layiha ibraz ettiği ve elektronik ortamda erişim imkânı bulunmayan dilekçe ve belgelerin birer örneğini (istenmese de) bu konuda ayrıca bir talebe gerek olmaksızın karşı taraf vekili meslektaşına verir.
 6. Madde – Yanına stajyer almayı kabul eden avukat, stajyerlerin iyi yetişmesi için gerekli dikkati ve ilgiyi gösterir ve olanaklarını hazırlar. Stajyer avukatın çalışma şeklini ve süresini zorunlu staj eğitimi programına göre belirler.
  33/A. Madde – Bağlı çalışılan avukat ile bağlı çalışan avukat arasında mesleki anlamda eşitlik ilkesi geçerlidir. Bu ilişki, unvanın ve işin gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde düzenlenir. Bağlı çalışılan avukat, bağlı çalışan avukata yönelik davranışlarında meslek kurallarını ve avukatın bağımsızlığını gözetir; mesleki gelişimi için gerekli imkânları tanır. Bağlı çalışılan avukat, bağlı çalışan avukatın iş tanımını ve ücretini; meslektaşlık bilincine, mesleğin itibarına ve işin niteliğine göre belirler.
 7. Madde – Mülga
 8. Madde – Baro Başkanlığı, Baro Yönetim ve Disiplin Kurulu ve Denetleme üyelikleri ile Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı, Yönetim Kurulu üyeliği, Türkiye Barolar Birliği Disiplin ve Denetleme Kurulu Başkanlığı ve üyeliği görevleri bir kişide birleşemez.

TBB Meslek Kuralları Değişikliği

Avukatlar İçin En İyi 5 Ücretsiz Not Alma Uygulamaları – adlı yazımızı okumak için tıklayınız

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir