Adalet Bakanlığı Personel Alımı 2019 - 1

Adalet Bakanlığı Personel Alımı 2019

CTE 30 Temmuz tarihinde 300 adet idare memuru öğrencisi alımı yapacağını ilan etti. İlanın tüm detaylarına ulaşabileceğiniz resmi internet sayfası yazımızın sonunda yer almaktadır.

Başvuru yapan aday öğrencilerin dikkat etmesi gereken maddeler;

 • 300 adet personel öncelikle 9 ve 5’inci dereceli kadrolara alınacaktır.
 • Başvurunun bizzat yapılması gerekmektedir. Posta yolu ile olan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu’nda yer alan kriterleri taşımak
 • Başvuru tarihinin son günü itibari ile erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak. Askerlik çağında iseniz ertelenmiş veya yedek sınıfında bekliyor olmak
 • Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak
 • Merkezi Sınav (KPSS Lisans-Genel Yetenek-Genel Kültür) tarihinde 35 yaşını bitirmemiş olmak. 22.07.1983 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.
 • Güvenlik soruşturmasının olumlu sonuç almak
 • Görevin ifasına engel olabilecek herhangi bir akıl hastalığı veya bedensel engelin bulunmaması
 • 2018 KPSS Lisans sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak
 • En az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği YSK tarafından kabul edilen yabacı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak
Adalet Bakanlığı Personel Alımı 2019 - 2
Adalet Bakanlığı Personel Alımı 2019 – 2

Sınav başvuru tarihleri 19.08.2019 tarihi mesai saati ile başlayıp 02.09.2019 tarihi mesai saati bitimine kadardır.

Aday öğrenciler sözlü sınav ve mülakat olmak üzere 2 aşamalı sınava tabi tutulacaktır. KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı alan öğrenci adaylarından en yüksek puandan başlayarak 300 kadro sayısının 5 katı 1500 idare memuru öğrenci adayı çağrılacaktır. Sınava girecek adayların isimleri, sınav yerleri ile sözlü sınav tarihleri CTE Genel Müdürlüğü sayfasından ilan edilecektir.

Adalet Bakanlığı Personel Alımı 2019 – Sözlü Sınav

 • Adayın atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan)
 • Atatürk İlke ve İnkılâp Tarihi (20 puan)
 • Genel Kültür (40 puan)

Adalet Bakanlığı Personel Alımı 2019 – Mülâkat

 • Adayın davranışı ve fiziki durumu (50 puan)
 • Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (50 puan)

Aday öğrencinin başarı sayılabilmesi için her iki sınavda da ayrı ayrı en az 70 ve üzeri puan alması gerekmektedir.

Diğer Detaylar

Adalet Bakanlığı Personel Alımı 2019 - 3
Adalet Bakanlığı Personel Alımı 2019 – 3

Sınavın bitimini izleyen 10 gün içerisinde nihai başarı listesi CTE Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Listede puanları eşit olan adaylar için ise sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı, mülâkat puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada üst sıraya alınacaktır.

Sınavı kazan adaylar tebliği tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kabul için istenen belgelerle birlikte Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi Müdürlüğü İncek Yerleşkesi, Ahlatlıbel Mah. 1859. Cad. No:42 Çankaya/ANKARA adresine bizzat başvurmalı gerekmektedir.

Hizmet öncesi eğitim alacak adaylara eğitim süresince 3000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulacak miktarda harçlık ödenecektir.

Eğitim süresi eğitim kurumunu tarafından belirlenen 5 aylık süredir.

İsteğe bağlı olarak eğitim yatılı sürdürülebilir.

Eğitim görenler adaylar eğitim süresince kendilerine öğretilen konularda yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava alınacaktır. Hizmet öncesi eğitimini başarı ile tamamlayan aday öğrencilerin idare memurluğuna atamaları gerçekleşecektir.

Başarısızlık veya sağlık durumu nedeni ile ilişkisi kesilen aday öğrenciler dışındaki nedenlerden öğrenciliği sona erdirilen adaylar veya isteği ile ayrılanlar kendileri için yapılmış bulunan tüm giderleri 2 katı olarak ödemek zorundadırlar.

Ataması yapıldıktan sonra görevini ifa etmeye engel sağlık nedeni dışında herhangi bir sebep ile hizmet yükümlülüğü dolmadan görevden ayrılanlar veya kesilenler kendileri için yapılmış bütün giderleri görev yapmadıkları süre ile orantılı ve 2 katı olarak ödemek zorundadırlar.

Hizmet öncesi eğitim alarak ataması yapılanlar her öğretim yılı karşılığında 2 yıl süre ile mecburi hizmetle yükümlüdürler.

Detaylar İçin Tıklayınız

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir