Game of Thrones ve Hukuk

Derebeylik sistemi uygulanan bu diyar da, hukuk ve adalet kavramları Yedi Krallık genelinde oldukça geniş bir tanıma sahiptir ve her bölgede kendi örf adetlerine göre farklılıklar oluşturmaktadır. Bu nedenle Örf’i Hukuk kurallarının çok büyük etkilerinin olduğunu söyleyebiliriz. Örf Adetler Kralın kanunları ile çeliştiği zaman bu bölgede yaşayan halk örf ve adetlerine daha büyük bir bağlılık göstererek örf ve adetlerine bağlılık göstererek kendi kültür ve kanunlarına bağlılık sürdürmeye devam etmektedir. Tabi ki kanunların oluşmasında bir diğer etken ise dini inanışlardır. Örf adetlerin ve hukukun oluşmasında bu inanışlarda çok etkindir. Game of Thrones ve hukuk kavramını beraber inceleyeceğimiz içerikte siz değerli okurlarımızın yorumlarını da beklemekteyiz.

Game of Thrones da hukukun işleyişini daha iyi algılayabilmek için büyük Hanenin sloganı örfi hukuk açısından işerin yürüyüşünü de bizlere göstermektir. Bu neden ile bu Hanelerin sloganlarını ve dini inanışlarını aşağıda bir inceleyelim

Game of Thrones ve Hukuk -1

Game of  Thrones

Hanelerin Sembolleri ve Sloganları

Stark Hanedanılığı : Kuzey bölgesinin yönetiminden sorumlu olan Stark Hanesi Beyaz zemin üzerine

Ulukurt Sembolünü kullanmaktadır ve Sloganları ise ‘’winter is coming’ Kış geliyordur. İnanış olarak eski tanrılara  ağırlıklı olarak inanmaktadırlar Orman çocukları tarafından oluşturulan ve westeros un kuzeyi ve ilk insanlar tarafından benimsenen inanış doğadaki her şeyi tanrı kabul eder ve yüceltir. Bu yüzden tapınak inşa edilmez .İbadetler tanrı korusu denilen yerler ya da Yürek ağacı önünde yapılabilir. Andal istilasında westerosta bogaz’ın güneyinde ki bütün ağaçları kestiler ve yaktılar.Kendi inanışları olan yedi inancını yaymak istediler. Hiç bir andal kralı Moat Cailin geçemediğinden Eski tanrılara inanış kuzeyde sürmüştür.

 

Lannister Hanedanlığı: Casterly Kayası denilen bölgeyi yönetmektedir. Kırmızı zemi üstüne Altın sarısı renginde aslan sembolünü kullanmaktadırlar.Hanenin sloganı Kitaplarda ‘’Hear me roar ‘’ (kükreyişimi dinle) olarak geçsede dizilerde Lannister always pays debt) olarak yani Lanisterlar borcunu öder olarak geçmektedir. Andalların istilası sonrasında birçok krallık gibi yedi inancını benimsenmişlerdir. Dinin hukuk üzerindeki uygulamasını görmek için yedi inancını detaylandırmak gerekmektedir

Game of Thrones ve Hukuk -2

Game of Thrones Yedi İnanışı

İnancın temeli yedi farklı şekilde görünen tek bir tanrıya dayanır. Bunlar; Baba, Anne, Savaşçı, Bakire, Yaşlı Bilge, Demirci ve Yabancıdır. Her biri yaşamın veya yaratılışın bir tarafını simgeler. İlk altısına insanlar tarafından değişik amaçlar için dua edilir ancak Yabancıya insanlar dua etmez. Çünkü o ölümü temsil eder.

  • Baba, adaleti; ya da Gökteki Baba, yargıyı temsil eder. Elinde terazi taşıyan sakallı bir adam olarak sembolize edilir ve ona adalet sağlaması için dua edilir.
  • Anne, anneliği, doğurganlığı ve merhameti; ya da Gökteki Anne, anneliği temsil eder. Ona doğurganlık ve şefkati için dua ederler, ve bir merhamet timsali olarak, sevgiyle gülen bir kadın olarak sembolize edilmiştir.
  • Savaşçı, savaşta cesareti ve zaferi; savaşta gücü simgeler. Elinde kılıç taşıyan bir adam olarak simgelenir ve savaşta ona dua edilir.
  • Bakire, masumiyeti, namusu ve güzelliği; masumiyeti ve iffeti temsil eder. Genellikle ona bakir/bakire’nin erdemlerini korumak için dua ederler.
  • Yaşlı Bilge, bilgeliği; bilgeliği temsil eder. Elinde fener taşıyan yaşlı bir kadın olarak simgelenir ve ona rehberliği için dua ederler.
  • Demirci, el sanatlarını ve işçiliği; çalışma ve sanatı temsil eder. Elince bir çekiç bulunan bir adam olarak simgelenir. Çalışırken işi bitirme azmi için Demirci’ye dua edilir.
  • Yabancı, ölümü ve bilinmeyeni temsil eder.

Game of Thrones ve Hukuk -3

Diğer karakterlere nazaran, Yabancı ölümü ve bilinmeyeni temsil eder. İnanç sahipleri Yabancı’ya pek fazla dua etmezler, ancak bazı insanlar kendilerini Yabancı ile özdeşleştirirler.

Bu sebepten dolayı ismi genellikle Yedi Yüzlü Tanrı olarak da anılır. Halk arasında ise daha çok ‘’Tanrılar’’ şeklinde kullanılır. Ancak genel olarak birdeki yedi olarak bilinir. Birdeki yedi inanışından dolayı yedi numarası din için kutsaldır. Bebekler doğduklarında yedi kutsal yağ ile yıkanırlar ve doğduktan yedi saat sonra isimlendirilirler. Ölümden sonra ise yedi cehennem olduğuna inanılır. Dinin en önemli sembolü yedi köşeli yıldızdır. Diğer önemli sembol ise gökkuşağıdır. Gökkuşağı yaratmak için genellikle kristal prizmalar kullanılır ve bu şekilde tek tanrını yedi farklı şekilde görüldüğü alegorisi desteklenir. Tıpkı ışığın yedi farklı renge ayrılması gibi tanrıda insana yedi farklı şekilde görünür.

Game of Thrones İnanç Kavramı

İnanç Yedi Krallık’taki resmi dindir ve Yedi Krallığın hukuğu ve kültürüyle birleşmiş bir hal almıştır. İnancın çok fazla ahlaki öğretisi vardır. Kumar oynamayı hoş görmez, zina etmemeyi öğütler, ve kendi kanından birini öldürmeyi veya ensesti lanetler.

Dövüşle yargılanmalarda, Yedi’nin haklı olan dövüşçünün tarafında olması beklenir. Ayrıca bir şövalye olmak isteyen bir kişinin bir gece boyunca bir septte nöbet tutması ve ardından Yedi’nin adına kutsal yağ ile yağlanması gerekmektedir. Bu sebeple, Kuzey gibi yerlerde çok az şövalye bulunur.

Yedi numara, İnanç’ın kutsal saydığı numaradır. İnanç’a göre de Yedi Yüz’ün olduğu gibi yedi cehennem de bulunmaktadır. Gökteki yedi gezgin de kutsal kabul edilir, hatta her erdemin de yedi yüzü olduğu öğretilir. Yedi rakamı ayrıca ritüel ve ayinlerde kutsal bir önem taşır. İnanç’ın taraftarları üzerlerinde dinin sembolü olarak yedi köşeli bir yıldız, kristal prizmalar ya da gökkuşağı sembolleri taşırlar. Dini ayinlerde kristal prizmalar ışığın yedi renkte kırılmasını gösterdikleri için, yedi-içinde-bir tanrı öğretisinde kullanılırlar.

İnanç’ın ibadethanelerine “sept” adı verilir, ve her sept Yedi’nin yedi yüzünü temsil eden portrelere ve vitraylara ev sahipliği yapar. Kırsal yerlerdeki septlerde, bu portreler duvarlara oyulmuş maskelerden ya da basit çizimlerden oluşabilir, ancak şehirlerdeki zengin septlerde değerli taşlardan yapılmış heykeller de bulunabilir. İnanç sahipleri Yedi’nin hangi yüzüne dua edeceklerse o karakterin mihrabında bir mum yakarlar. Törenler orada bulunan rahip tarafından yapılır, ancak birden fazla rahip varsa töreni içlerindeki en üst mevkideki rahip yapar. Bir çocuğun adını koyarken, çocuk kutsal yağ ile yağlanır. Düğünler genellikle Baba ve Anne’nin mihrapları arasında yapılır.

Tyrell Hanedanlığı : Reach Adındaki bölgeyi yönetirler. Sembolleri yeşil zemin üstüne altın güldür. Hanenin sloganı ‘’ growing strong’ birlikte güçleniyoruzdur. Yedi inancı

Game of Thrones ve Hukuk -4

Tully Hanedanlığı : Nehirova bölgesi yönetmektedir. Sembolleri kırmızı ve mavi zemin üzerine gümüş alabalıktır. Yedi inancı

Greyjoy Hanedanlığı Demir adalar bölgesini yönetirler. Semboleri siyah zemin üzerine altın rengi dev kalamardır. Sloganları ‘’we do not sow’’ biz tohum ekmeyiz dir.  Boğulmuş tanrıya inanmaktadırlar. Andal istilasından önce kökü dayanmaktadır. Andalların işgal ile asimile etmek için yaydıkları yedi inancından etkilenmemiştir. Korsanlık kültürünü destekler.

Baratheon hükümdarlığı : Fırtına sonu kalesidir. Sembolleri altın zemin üzerine taç giymiş siyah geyiktir.Sloganlar ‘ours isthe fury’ öfke bizimkidir. Yedi inancı

Martell Hanesi : Güneyi Dorne bölgesini yönetmektedir. Sembolü altın mızrak saplanmış kızıl güneştir. Sloganları ’unbowed,  unbent, unbroken’ Boyun eğmez, eğilmez, Kırılmaz’dır. Yedi inancı

Arryn Hükümdarlığı: Vadi bölgesini yönetirler. Sembolü gök mavi zemin üstüne ay ve şahindir.Hane sloganları ‘’As high As Honor’’ onur kadar yüksek yüce. Eski tanrılar

Targaryan Hükümdarlığı: Ejdarha kayası Bölgesini yönetirler. Sembolleri siyah zemin üzerine üç başlı ejdarhadır. Hane sözleri ‘’ fire and Blood’’ Ateş ve kandır. İnanışları Eski tanrılar ve Valyria inanışıdır.

Game of Thrones ve Hukuk -5

Game of Thrones ve Hukuk

Game of Thrones ve Hukuk tüm dizi süresi boyunca aslında bizlere bir çok konuda kendini göstermektedir. Lordlar kendi bölgelerinde olabilecek karışıklıklara karşı adalet gücünü elinde tutar. Cezayı bazen şövalyeler bazen de lordlar kralın otoritesi adına uygularlar. Barışı sağlamak, halkın isteklerini dinlemek ve adalet dağıtmak lordun daha da önemlisi kralın en büyük görevidir. Lordlar kendi azam lordlarına güçlerini sunarak barışın devam etmesine büyük katkı sağlarlar. Eğer bir lord gereken cezayı verebilecek kapasitede değilse önce o bölgenin azam lordu sorunu çözmeye çalışır sorun o kadar büyükse de son yargılamayı kral yapardı.

Lord veya onun danışmanları halkın karşısına çıkarak onların sorunlarını dinlemeli ve adaleti sunulan delillere göre sağlamalıdır. Yedi Krallıkta hukuk ve yasal işler hakkında görüş bildiren Yasaların Efendisi makamı bulunmasına rağmen diyar genelinde gelenekler ve bilge kişilerin danışmanlığı göz önünde bulundurulur ki bazı zamanlar bu etmenler barışı sağlamanın en iyi yolu olmuştur.

Game of Thrones Yargılama Sistemi

Adalet kavramı davalının sosyal statüsüne büyük ölçüde bağımlıdır. Hanedanların çoğu elinde sıradan halkın yaşamını kötülüklerden hatta bazen soylulardan bile koruma gücüne sahiptir. Çoğu kez adalet suçlu tarafın ünvanına bakılarak yerine getirilmiştir. Özellikle de suçlu kişi zengin veya yüksek doğumluysa. Lord gibi yüksek doğumlu olanların mahkemeleri normallerine göre daha hoşgörülü geçer. Bir suçlamaya karşı yüksek doğumlu kişi Dövüşle Yargılama yada Yedinin yargısını talep edebilir. Karalara bürünmek te cezayı çekmenin ayrı bir yoludur. Bir kere karaları giydin mi tüm suçların affedilir ve ömrünün geri kalanını orda geçirmek için duvara sürgün edilirsin. Kadınlar bu ceza şekline dahil edilemez. Ayrıca sadece Kral Muhafızlarından birisi bir suçlama karşısında Kraliçenin şampiyonu olabilir.

Yasal reşitlik yaşı 16 dır. Soyluların yargılanmalarına genelde Sept’te Baba’nın altında onlara doğru yolu göstermesi için dua edilerek başlanır.  Yargılamalarda şahitler yemin ederek şahitlik yapabilir.

Game of Thrones Cezalandırma

İhanet ve yemin bozmanın cezası ölümdür. Yankesici ve hırsızların ise eli kesilir, tecavüzcüler ise hadım edilir.

İdamlar ya suçlunun asılması ya da başının vurulması ile sonuçlanır. Bazı suçlular içinse “Karga Kafesi” denen ceza sistemi uygulanır bu sisteme göre suçlu bir kafese kapatılır. Suçluya ne ekmek ne de su verilir. Suçlu ölünce de kargalar onunla kendilerine ziyafet çeker.

Alt tabakadakiler ise genelde bir suç karşılığında kırbaçlanır, suçunun büyüklüğüne bağlı olarak kırbaç sayısı arttırılır.

Deri yüzme işlemi Boltonların, Stark’lara diz çökmesinden sonra yasaklanmıştır ama Ramsey Bolton’un bunu Stark lara ayaklanması sırasında son verdi .

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir