Avukatlık Ortaklığı Nasıl Kurulur

Hukuk Sektöründe değişen ihtiyaçlar ve müvekkil talepleri neticesinde avukatlık hizmetleri de değişmiş ve gelişmektedir. Eski tip tek kişilik avukatlık büroları yerine hukuk bürolarında departmanlaşma ve avukatlık ortaklıkları yükselen trendlerdendir. Gelişen müşteri ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda hukuk dünyasında kurulumu artan Avukatlık ortaklıklarının nasıl kurulacağına yönelik bir çok bilgiyi yazı içerisinde bulabilirsiniz. İşte Avukatlık Ortaklığı Nasıl Kurulur sorusunun yanıtları.

av

25/11/2001 tarihli 24594 sayılı Sayılı Resmi gazetede yayını sonrasında yürürlülüğe giren Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliği ile Avukatların tüzel kişilik olarak nasıl oraklık yapısı kuracakları 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 44 üncü maddesinin (B) bendi gereğince düzenlenmiştir. Avukatlık ortaklığının çalışması meslek çalışması olup, ticari sayılmaz. Avukatlık ortaklıklarına vergilendirme bakımından şahıs şirketlerine ilişkin hükümler uygulanır.

Avukatlık Ortaklığı Nasıl Kurulur?

 • Ortaklık sözleşmesini oluşturulması: Avukatlık Ortaklığı Ana Sözleşmesi, Barolar Birliği tarafından düzenlenecektir. Avukatlık Ortaklığı Ana Sözleşmesi (Yabancı Avukatlık Ortaklığı Tip Ana Sözleşmesine) uygun olarak hazırlanmalı ve tüm ortaklar tarafından imzalanmalıdır. Ana sözleşmede, Avukatlık Kanununa ve bu Yönetmeliğin hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla özel hükümlere de yer verilebilir.
 • Ortaklık paylarının belirlenmesi: Ana sözleşmede ortakların taahhüt ettikleri katılım payını her ortak ayrı gösterir. Ortaklar katılım payı menkul, gayri menkul, nakit para ,doküman, belge ve bilgi emek taahhüt edebilir.

Avukatlık Ortaklığı Başvurusu

 • Başvuru : Ortaklık kurmak isteyen avukatlar kayıt olacakları baroya tüm ortakların imzaladığı bir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru dilekçesine ek olarak aşağıda belirtilen belgeler eklenir.
 • Ortaklarca her sayfası imzalanmış ana sözleşme.
 • Sözleşmede ortaklığa katılım payı karşılığı olarak taahhüt edilen gayrimenkul için tapu kaydının, araç için ruhsatnamenin, nakit para için banka dekontunun ve menkul değere ilişkin belgenin onaylanmış örnekleri.
 • Ortakların Baro levhasına kayıtlı olduklarına ilişkin bağlı olunan Barodan alınan belge.
 • Ortakların nüfus cüzdanının onaylanmış örneği. Yabancı ortak varsa pasaport örneği.
 • Yabancı avukatlık ortaklıkları için ayrıca;
 • Yabancı sermayeyi teşvik mevzuatı çerçevesinde Türkiye’de faaliyette bulunabileceğine ilişkin Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden alınmış izin belgesi,
 • Yabancı ortakların her birinin kayıtlı oldukları yabancı ülke Barolarından aldıkları avukatlık ruhsatnamesi veya yetki belgesi ve mesleki faaliyetine devam etmesinde sakınca olmadığına dair tercüme edilmiş ve noterlikçe onanmış belge,
 • Yabancı ortakların her birinin vatandaşı olduğu ülke ile Türkiye Cumhuriyeti arasında Avukatlık Kanunu ve yönetmelikleri hükümlerine uygun olarak yabancı avukatlık ortaklığı hususunda mütekabiliyet esasının olduğuna ve Türk avukatların da bu şahısların ülkelerinde eşit koşullarda Avukatlık Ortaklığı faaliyetlerinde bulunabileceklerine ilişkin ilgili makamlarca verilmiş belge.

Bu dokumanlar ve ekleri baro kalemine teslim edilmelidir. Başvurulan baro kalemine teslimi sonrasında 1 ay süre içerisin sicile kayıt işlemi ile ilgili baro yönetim kurulu tarafından karara varılır uygun bulunursa baro siciline yazılarak tüzel bir kişilik kazanılınır.

Avukatlık ortaklığının kurulmasının ardından, eğer bir aksilik yaşarsanız ve avukatlık ortaklığını iptal etmek durumunda kalırsanız, Avukatlık Ortaklıkları Nasıl Sonlandırılır isimli yazımıza aşağıda yer alan yönlendirme üzerinden ulaşabilirsiniz.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir