Hukuk Sektöründe Mobbing

Hukuk Sektöründe Mobbing

Zorbalık ve mobbing, ne yazık ki hayatın her alanında var. Daha ilkokul sıralarında karşımıza çıkan bu normalleştirmiş şiddet; Uygulayıcıları da alfa, baskın, zor insan veya iş bitirici sıfatlarıyla taçlandırmakta, adeta toplum bireyleri zorba olmaya yönlendirmektedir. Mobbing terimi, ilk defa saldırgan davranışlar üzerine araştırma yapan Konrad Lorenz tarafından kullanılmıştır. Lorenz, aynı tür içerisindeki birkaç zayıf hayvanın bir araya gelerek kendilerinden daha güçlü gördükleri türdeşlerine ya da bir yabancıya karşı sergiledikleri düşmanca ve saldırgan davranışlarının karşılarındakini yıldırmada etkili bir yöntem olduğunu bulgulamış ve bu davranışa mobbing adını vermiştir. Mobbing veya zorbalığın hukukta yeri vardır ve cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.

Ancak çok ironiktir ki; hukuk sektörü çalışanları da de global seviyede mobbinge maruz kalmaktadır. Dünya çapında bir sorun olan yasal zorbalıklara ilgili istatistiklere baktığımızda durumun vahameti ortaya çıkmaktadır. Dünya çapında hukuk sektöründe çalışan 5000 kişi üzerinden yapılan ankete göre ;(Uluslararası Barolar Birliği tarafından yürütülmüştür.) ankete katılanların %43 ‘ü işyerinde zorbalığa uğradığını ifade etmiştir. Aynı ankette kadın katılımcıların %33 ‘ü işyerinde cinsel tacize uğradıklarını ifade etmiştir.

Peki hukuk mesleğinde zorbalığın sebepleri nelerdir?

Bunun nedeninin yine büyük hukuk bürolarında 2000 katılımcıyla yapılan bir anketten çıkan şaşırtıcı sonuçta görebiliriz. Avukatların mesleki eğilimlerinden mobbing davranışlarına yatkın hale getiren kişilik özelliklerine sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Anket sonucu ; avukatların eleştirel, hızlı heyecanlanan, otoriteye dirençli, şüpheci ve gergin olduklarını ortaya koymuştur. Bu kişilik özelliklerine sahip avukatlardan oluşan bir hukuk firmasındaki ilişkiler toksik hale gelebilir. Amerikan Barolar birliğine göre, yasal işlemlere ilişkin faaliyetler çekişmeli ve rekabet doludur. Bu da hukuk sektöründe yaşanılan mobbinge zemin hazırlamaktadır. Ancak sektör ne olursa olsun mobbing normalleştirilmemelidir. Çünkü hem işveren bazında verimsizlik hem de çalışan bazında yaşanan maddi ve manevi sağlık sorunları öngörülür bir son olacaktır. Iba anketi belki sadece Amerika’daki hukuk sektöründe yaşanılan mobbing hakkında bilgi verse de ; uluslararası barolar ve meslek grupları zorbalığın yaygın hale geldiğini belirtmektedirler.

Avustralya’nın bazı bölgelerinde mobbinge karşı, önerilen davranış kuralları ve profesyonellik yönergeleri vardır. Örneğin Yeni Zelanda Hukuk Derneği, hukuk mesleğinde yaşanılan ve var olan zorbalık ve taciz kültürünü hedef almaya ve ortadan kaldırma misyonunu şiar edinmişlerdir. Yeni Zelanda Hukuk Derneği,” Tüm avukatlara saygı, nezaket ve adaletle muamele edilmesini ve kural 10.1 Avukatlar ve Taşıyıcı Yasası (Avukat Davranışı ve Müvekkil Bakımı) Kuralları 2008’de belirtildiği gibi her zaman meslekten beklenen standartları korumayı taahhüt eder”

Hukuk Sektöründe Mobbing

Mobbing adlı yazımızı okumak için tıklayınız

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir