Hukuk Programları

Hukuk Programları ‘nın Gelişimi

Hukuk Programları ‘nın oluşmasında ki temel sebep , neredeyse tüm üniversitelerin , teorik bilgiler dışında , büro yönetimine ilişkin hiç bir eğitim vermemesidir. Bu noktada avukatlar büro yönetimlerin de doğabilecek sorunları asgari seviyeye indirmek ve daha kontrol edilebilir ve daha verimli bir çalışma sistemi kurmayı hedeflemiştirler. Bu hedef doğrultusunda teknoloji çağına ayak uydurarak , başlangıçta sadece icra takip veya dava takip programları ile bürolarının yönetimlerini sağlamaya çalışmışlardır. Ancak artan rekabet ve kurumsallaşma geçişleri ile sadece dava takip , icra takip veya mevzuat – içtihat mevzuat programlarının yeterli olmadığı kanaatine varmışlardır. Bu geçiş döneminde doküman ve muhasebe yönetimi ile her noktada ulaşılabilir olma ihtiyaçları ortaya çıkmıştır. Yapılan her türlü işlem ile ilgili olan raporların da hızlı ve rahat bir şekilde hazırlanması da buna dahil. Takip programlarının yetersizliği ile beraber artık hukuk otomasyon sistemlerinin önü açılmıştır. Nasıl ki işletmelerde crm , mrp , mrp
II gibi sistemler sonrasında tüm işlemlerin yapılabileceği erp sistemleri aktif olarak kullanılmaya başlandıysa , aynı süreç hukuk büroları içinde geçerli olmuştur.

Hukuk  Programları ‘nın temelleri Amerika Barolar Birliği tarafından yaklaşık 40 yıl öncesinde ortaya atılan bir proje idi. Ve Amerika Barolar Birliği dışında ilk özel yazılımların kullanımı 1980 ‘lerin başına dayanmaktadır. Hukuk bürolarının yönetiminde oluşan zaafların tamamının çözümlenmesi ve yaşanan aksaklıklardan dolayı meydana gelen kayıpların önüne geçilmek istenmiştir. Bu sayede öncelikle kurumsallaşan ve bir sonraki adımda globalleşen hukuk büroları sayesinde hem tüm ülke olarak adalet ve hukuk ile ilgili yaşanan sorunların asgari seyiye indirilmesi hedeflenmiş hem yaşanan büyük zaman kayıplarının önüne geçilmek istenmiştir. Başlangıçta bir takım aksaklıklar yaşansa da ilerleyen süreçte azami faydaya ulaşılmış tüm hedefler başarıyla sonuçlandırılmıştır. Dünya çapında isim yapmış hukuk büroları ve adalet sisteminde ki büyük hız bu konunun en somut örneğidir.
Amerika Barolar Birliği çalışmasıyla beraber tüm dünya bu noktada bir ivme göstermiştir. Öncelikli olarak İngiltere ve Kanada hukuk otomasyonları ile ilgili büyük yatırımlar yapmışlardır. Devlet yardımları ile geliştirilen sektör ilerleyen dönemde tamamıyla özelleştirilmiş ve bir önceki örnekte olduğu gibi globalleşen hukuk bürolarının temel yapısının oluşturulması sağlanmıştır.

Türkiye ‘de Hukuk Programları

Ülkemizde ise 90 ‘lı yılların sonuna doğru takip sistemlerinin özel sektörde oluşturulmasına başlanmıştır. Başlangıçta içtihat – mevzuat sistemleri ile temelleri atılan hukuk otomasyon sistemleri günümüzde dünyanın önde gelen ülkelerinin bile önüne geçmeyi başarmıştır. Özellikle Ulusal Yargı Ağı Projesi ( UYAP ) ile büyük bir yükseliş göstermiştir. Büyüyen ve gelişen hukuk bürolarının sayısı , Hukuk Programları ve  hukuk otomasyon sistemleri ile artmış ve uluslararası seviyede hizmet verebilir hale gelmiştir. Büro yönetimi ve süreçlerine ilişkin optimizasyonlar gün geçtikçe mükemmele yaklaşmaktadır.

Her geçen gün hızlı bir şekilde globalleşen hukuk dünyasında , kurumsal bir yapı oluşturabilmek ve bu hızlı büyümeye adapte olabilmek için Hukuk Programları ve hukuk otomasyon sistemleri vazgeçilmezdir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir