hukuk şirketi kurmak

Hukuk Şirketi Kurmak

Hızla büyüyen sektörler arasına artık Hukuk Sektörü ‘nü de ekleyebiliriz. Yeni düzenlenen Avukatlık Yasası Taslağı ile beraber avukatlar artık şirket olarak hukuk bürolarını kurabilecekler. Yurt dışında sürekli olarak duyduğumuz hukuk şirketleri kavramı , yasanın onaylanması ile artık ülkemizde de sık sık duyulur hale gelebilecek gibi görünüyor.

Avukatlık Yasası Taslağı öncesinde , hukuk bürolarının şirketleşmesi aşamasında ilk adımlar 2001 yılında zaten atılmıştır. Hukuk Şirketi Kurmak kavramı daha farklı olarak yasalaştıran hükümet , Avukatlık Ortaklığı kurabilme imkanını avukatlara tanımıştır. Avukatlık Ortaklığı kurabilme imkanı sonrasında büyük hukuk büroları bu yasadan faydalanmış ve hukuk bürosu olarak değerlendirilen kuruluşlarını avukatlık ortaklığına taşımıştır. Avukatlık ortaklığı sayesinde bazı alanlarda avantajlar avukatlara sağlansa da , büyük bir pencereden bakıldığında çok fazla avantajlarının da olmadığı gözlemlenmektedir.

Hukuk Şirketi

Hukuk Şirketi

Avukatlık ortaklığı az öncede belirtmiş olduğumuz gibi 2001 yılında düzenlenen Avukatlık Kanunu ( Avukatlık Kanunu 44 / B maddesine göre ) doğrultusunda avukatlara tanınan bir hak oldu. Peki avukatlar bu hakkı nasıl kullanabilecekler. Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliği başlığı ile yayınlanan 25.11.2001 ve 24594 sayılı Resmi Gazete içerisinde detaylı olarak yayınlanmıştır. Bu oluşuma geçebilmek adına bazı temel basamakların uygulanması gerekmektedir. Avukatlık Ortaklığı kurabilmek adına temel basamaklar şu şekildedir ;

  • Ortaklık Sözleşmesinin hazırlanması ( Hazırlanacak olan sözleşme Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenecek Avukatlık Ortaklığı Tip Ana Sözleşmesine uygun olarak hazırlanmalıdır. ) ,
  • Ortaklık Payının Tespit Edilmesi ( Ana sözleşme de ortakların taahhüt ettikleri ortaklığa katılım payı her ortak için ayrı ayrı gösterilmelidir. Ortaklığa katılacak olan avukatlar , ortaklığa katılım payı olarak;mesleki faaliyetin gerçekleştirilmesine uygun gayrimenkul, menkul, nakit para, mesleki doküman, arşiv, bilgi ve emek taahhüt edebilirler. ) ,
  • Sözleşme ve Ortaklık Payının Belirlenmesinden Sonra , Başvurunun Yapılması ( Başvuru ortaklığın kurulacağı baroya yapılmalıdır. Örneğin , İstanbul’da kurulması planlanan ortaklığın başvurusu İstanbul Barosu ‘na yapılmalıdır. Başvuru esnasında ; tüm sayfaları ortak olacak kişiler tarafından imzalanmış sözleşme , ortaklık payı olarak gösterilen gayrimenkul , araç , para veya farklı bir değer için resmi kayıtlar – tapu senedi , banka dekontu –  , baro tarafında alınacak olan belge ve ortakların nüfus cüzdanları , yanlarında bulundurulmalıdır. ) ,
  • Başvuru Sonrasında Baro Tarafında Çıkacak Kararın Beklenmesi ( karar çıkmadığı taktirde ortaklık başlamış olarak kabul görmemektedir. ),
  • Talebin kabul edilmesi veya reddedilmesi ( isteğin kabul edilmesi durumunda ortaklık resmen başlamış olur , reddi sonucunda ise en geç bir ay içerisinde Türkiye Barolar Birliği’ne itiraz edilmesi gerekmektedir. ) şeklindedir.

Avukatlık Ortaklığı kabulünün sonrasında avukatların dikkat etmesi gereken bazı durumlar vardır. Örneğin ; tutulması zorunlu defterler , gelir gider beyannameleri gibi. Dikkat edilmesi gereken durumları avukatlar Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24594 sayından detaylı olarak ulaşabilirler (Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24594)

Avukatlık Ortaklığı kapsamında bir çok alanda hukuk büroları kendilerini geliştirmişlerdir. Gelişim ile beraber artan iş hacmi ve çalışan sayısı ve bunların doğrultusunda oluşan yönetim sıkıntılarının önüne geçilebilinmesi adına , başarılı bir sistemin kurulması kesinlikle gerekmektedir. Bu noktada bir hukuk otomasyon sistemi ile yapılacak olan tüm işlemlerin takibi ve yapılan işlemlerin raporlarının rahatlıkla alınabilinmesi gerçekten çok önemlidir. Şirket olma yolunda ilerleyen hukuk büroları için her noktada vazgeçilmez olacak olan KolayOfis Kurumsal Hukuk Otomasyon Sistemi ile tüm işlemlerinizi tek bir program üzerinde yönetebilir ve rahatlıkla kontrollerini gerçekleştirebilirsiniz. KolayOfis Kurumsal Hukuk Otomasyon Sistemi hakkında ayrıntılı bilgi için https://www.microdestek.com.tr/urun/kolayofis-kurumsal  adresini tıklayabilirsiniz.

Hukuk Otomasyon Sistemi

KolayOfis Kurumsal Hukuk Otomasyon Sistemi

Avukatlık Ortaklığı sonrasında 24 Nisan 2014 günü yayınlanan yeni Avukatlık Yasa Tasarısı ile beraber artık avukatlarımız , yasanın onaylanması sonucunda hukuk şirketlerini kurabilecekler. Eski yasa içerisinde bulunan ( 1136 Sayılı yasa sonucunda ) avukatların şirketleşmesinde hukuki engeller bulunmaktaydı. Bu doğrultuda hukuk Şirketi Kurmak için yine bir çok yasal düzenleme yapılacaktır. Bu sebeple avukatların bürolarını şirketleştirebilme sevdasının biraz daha uzayacağını söyleyebiliriz. Avukatlık ortaklığında avukatların elde edemediği vergi avantajları ve şirketleşmenin getireceği standardizasyon ve yönetim anlayışında ki pozitif hamleler , hukuk bürolarımızın daha çok büyümesine ve sürekli olarak şikayet edilen adalet düzenlemesinin daha hızlı çözümleneceğinin ilk ışıkları şeklindedir. Özellikle Amerika ve Avrupa ‘da serbest dolaşım hakkı ve hukuk şirketi kurmak gibi avantajlar sayesinde avukatlar bürolarını hızlıca büyütmüşler ve genel anlamda ağır işleyen adalet kavramını da düzenlemişlerdir. Avukatların daha düzenli ve sistemli çalışması sürekli olarak vurgulamak istediğimiz adalet kavramının hızlanmasına kesinlikle yardımcı olacaktır.  

 

Kurumsallaşmış Hukuk Büroları

Kurumsallaşmış Hukuk Büroları

Yeni Avukatlık Yasa Taslağını görüntülemek için lütfen tıklayınız.

Yeni avukatlık yasası ile beraber artık avukatların kurabilecekleri hukuk şirketlerinin her alanda çok fazla katkı yapabileceği düşüncesindeyiz. Umarız çıkacak olan yasa bir çok anlamda eksiklikleri karşılayacaktır. Taslağın kanunlaştırılması sonrasında hukuk şirketi kurmak konusunu detaylı olarak inceleyeceğiz.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir