Obezite Masrafları Türkiye Barolar Birliği -1

Obezite Tedavisi Masraflarının Türkiye Barolar Birliği Tarafından Karşılandığını Biliyor Musunuz?

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yaşadığı en büyük sağlık sorunlarından biri de “Obezite” dir. Obezite beden yağ kütlesinin, yağsız kütleye karşı oranının artmasına bağlı olarak belirli bir oranın üzerine çıkmasıdır. En temel yaşam ihtiyacı olan beslenme, anne karnından başlayarak yaşamın sonuna kadar üretken ve sağlıklı olarak yaşanabilmesi için vücudun ihtiyacı kadar alınmalıdır. Günlük hayatta ihtiyacın üzerinde alınan besinler vücutta birikerek fazladan depolanmaktadır. Yani harcanmayan enerji vücutta yağa dönüşmektedir. Yetişkin bir erkeğin vücut ağırlığının % 15-18’ i, yetişkin bir kadının ise % 20-25 i yağ dokusundan oluşmaktadır. Bu oran erkeklerde % de 25, kadınlarda ise % 30 un üzerine çıkması, obeziteyi doğurur. Obezite, obez hastalarda yüksek tansiyon, solunum bozuklukları, iktidarsızlık, uyku apnesi, kolestrol gibi bir çok sağlık problemini birlikte getirir.

Özellikle 35 yaşından sonra vücutta biriken bu yağ dokusunu atmak çok da kolay olmamaktadır. Bu nedenle özellikle son yıllarda “Obezite Cerrahisi” adı altında bir takım operasyon ve tedavi süreçleri geliştirilmiştir. Obezite cerrahisi, obez hastaların vücutlarında bulunan fazla yağ ve dokuların vücuttan atılması amacıyla sindirim sistemine cerrahi müdahalede bulunulmasıdır. Obezite cerrahisi tek başına başarılı olmamaktadır. Genel olarak müdahale sonrasında obez hastalar çok kısa sürede yüksek kilolar vermektedirler. Ancak cerrahi müdahale geçiren obez hastaların, bu müdahaleden sonra da beslenmelerine dikkat etmeleri ve düzenli olarak egsersiz yapmaları gerekir. Ayrıca amacına ulaşan cerrahi müdahale sonrasında, obez hastaların hayata dönüşü ve obezite nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarından yüksek oranda kurtuldukları görülmüştür.

Obezite Masrafları Türkiye Barolar Birliği -2

Obezite Tedavisi Masrafları Türkiye Barolar Birliği -2

Günümüzde obezite cerrahisi iki farklı şekilde yapılır. Birinci yol ile besin emiliminin azaltılması için bağırsakların bir kısmı alınır. Diğer yol ise midenin hacmi operasyonla küçültülerek, mideye giren gıdaların miktarının azalması sağlanır.

Peki kimler bu operasyonu olabilir?

  • Hasta 18-55 yaş aralığındaysa,
  • En az beş yıldır obeziteye karşı verdiği tüm tedavi ve mücadeleler işe yaramadıysa,
  • Hasta obezite kaynaklı kalp, diyabet, uyku apnesi ve kolestrol gibi sağlık sorunları yaşıyorsa,
  • Hastanın VKİ’ si (Vücut Kitle İndeksi) 45 veya üzerindeyse,
  • Hastanın hormonal bir sorunu bulunmuyorsa,
  • Hastanın alkol ve uyuşturucu bağımlılığı yoksa,

Hastanın durumu detaylı olarak incelenir ve eğer bu operasyonun hasta için herhangi bir sorun oluşturmayacağına doktorlar tarafından kanaat getirilirse cerrahi operasyon yapılır.

Obezite Masrafları Türkiye Barolar Birliği -3

Obezite Tedavisi Masrafları Türkiye Barolar Birliği -3

Gelelim Obezite Tedavisi Masraflarının Türkiye Barolar Birliği Tarafından Karşılanmasına

Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Sosyal Yardım Yönergesi der ki:

Amaç

Madde 1 – Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeliğinin 17-1/a maddesinde belirtilen Tedavi Yardımlarının yapılmasına ilişkin yöntem ve kuralların belirlenmesidir.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönergede Tedavi Yardımlarından yararlanabilecekler, yapılacak yardımın miktarı, sınır ve yüzdeleri, yardım talebi için verilmesi gereken belgeler, ödeme esasları, Tedavi Yardımının yapılması ve yardım yapılmayacak haller düzenlenmiştir. Bu Yönergede yer alan kavramlar için Yönetmelik ile 3. maddede belirlenen tanımlar geçerlidir.

Dayanak

Madde 3 – Bu Yönerge, Yönetmeliğin 18. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Obezite Masrafları Türkiye Barolar Birliği -4

Obezite Tedavisi Masrafları Türkiye Barolar Birliği -4

Buna dayanarak;

6.20- Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği sınıflamada Vücut Kitle İndeksi (VKİ) 45 kg/m2 ve üzerinde olan, endokrin patolojisinin olmadığı ve obezite cerrahisinin zorunlu olduğu heyet raporuyla belgelendirilen obezite ile ilgili operasyon giderleri,

Bir avukatın geçireceği Obezite Tedavisi Masraflarının Türkiye Barolar Birliği Tarafından karşılanabilmesi için yukarıda belirtilen (bkz: Kimler Operasyon olabilir) şartlara uyması gerekmektedir. Türkiye Barolar Birliği, Vücut kitle indeksi vki 45 kg/m2 üzerinde ve herhangi bir hormonal bozukluğunun olmadığını belgelendiren hastaların tedavi giderlerini, anlaşmalı hastanelerde bu operasyonun bedelinin tamamını, anlaşmalı olmayan hastanelerde ise Türk Tabipler Birliği’nin uyguladığı tarifeye dayanılarak alınan bedel üzerinden belirlenen miktarı karşılamaktadır.

Ameliyatı geçiren avukatların operasyon olduktan sonra bir ay içerisinde operasyona dair fatura, Epikriz raporu ve hormon testleri sonuçlarından oluşan belgeleri Türkiye Barolar Birliğine göndermesi halinde Türkiye Barolar Birliğince uygun görülmesi halinde ameliyat masrafları yönergelerde belirlenen şekilde karşılanmaktadır.

Obezite Masrafları Türkiye Barolar Birliği -5

Obezite Tedavisi Masrafları Türkiye Barolar Birliği -5

Konuya ilişkin detayları incelemek için, Türkiye Barolar Birliği tarafından yayınlanmış olan “Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım Ve Dayanışma Fonu Sosyal Yardım Ve Dayanışma Yönergesi No: 1 Tedavi Yardımları Esaslar” başlıklı yazıyı inceleyebilirsiniz.

http://d.barobirlik.org.tr/sydf/yonerge1.pdf

Obezite Tedavisi Masraflarının Türkiye Barolar Birliği Tarafından Karşılanması Hakkında Önemli Açıklama

Yukarıda yer alan tüm içerikler Türkiye Barolar Birliği tarafından yayınlanmış olan yazılardan derlenerek yayınlanmıştır. İçerik sadece bilgilendirme amaçlı yayınlanmaktadır. Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılacak olan içerik ve diğer değişikliklerden MicroDestek sorumlu değildir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir